Jaślanie w słowniku twórców oświaty i kultury

Członkowie naszego Stowarzyszenia są współautorami wydanego w ostatnich dniach wyjątkowego wydawnictwa. Opracowanie nosi tytuł „Słownik Biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej”. Słownik zawiera biogramy 700 osób, w tym ludzi związanych z Ziemią Jasielską. Biogramy jaślan  opracowali członkowie SMJiRJ: Felicja Jałosińska, Henryk Zych, Wiesław Hap oraz Jacek Nawrocki. W słowniku znalazły się również biogramy autorstwa Mariusza Świątka Kustosza Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Wydawcą Słownika jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opracowanie został zredagowane przez Andrzeja Meissner i Kazimierza Szmyda.

Fragment wstępu od redaktorów:

Słownik …stanowi próbę odtworzenia dokonań wybitnych postaci żyjących i działających na omawianym terenie [dzisiejsze woj. podkarpackie i powiat gorlicki]. Jego specyfiką jest wielokulturowość i wieloetniczność. Dlatego wśród zamieszczonych biogramów znajdujemy Polaków, Ukraińców, Łemków oraz osoby pochodzenia izraelickiego i niemieckiego. Są wśród nich przedstawiciele różnych grup społecznych, poczynając od mieszkańców wsi, a na arystokracji kończąc, a także przedstawiciele różnych zawodów, i to nie tyko związanych z oświatą i kulturą, ale także duchownych, lekarzy, urzędników, prawników itd. 

/ms/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.