Jasło z lat 1945-1985 w fotografii

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wydało wyjątkową publikację. Przed kilkoma dniami ukazał się katalog ze zdjęciami z wystawy poświęconej odbudowie i rozbudowie Jasła. Na 300 zdjęciach, zgromadzonych przez Felicję Jałosińską, ukazane jest nasze miasto na przestrzeni czterech powojennych dekad. 

Katalog jest pokłosiem wystawy  „Jasło. Odrodzenie miasta i jego rozbudowa z okresu 1945-1985”, która prezentowana była w listopadzie i grudniu ub.r. Było to wspólne przedsięwzięcie SMJiRJ oraz Jasielskiego Domu Kultury. Zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Dla starszego pokolenia była to okazja do wspomnień tamtych czasów, dla młodych – przybliżenie najnowszej historii naszej Małej, jak też Wielkiej Ojczyzny.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Felicja Jałosińska, Jasło w odbudowie i rozbudowie na fotografiach i pocztówkach w okresie 1945-1985 roku. Katalog z wystawy 12.10.2011 r. – 12.11.2011 r., Jasło 2011.
KONSULTACJE: Antoni Juryś, Andrzej Krupa, Mieczysław Mikulski. OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Brożyna, Felicja Jałosińska, Dariusz Koś. REDAKCJA TECHNICZNA: Felicja Jałosińska. REPRODUKCJA ZDJĘĆ I NEGATYWÓW: Studio Express Fotos w Jaśle. AUTORZY ZDJĘĆ: F. Jałosińska, S. Kras, Cz. Leosz, M. Mikulski, W. Ney, Z. Potępski, G. Russ, Z. Świstak, J. Twaróg, W. Walczak, M. Wieteska, S. Witowski-Iskrzyniak, H. Zych. ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW: M. Dranka ze Sławęcina, R. Dranka, Z. Dranka, A. Gałuszka, T. Garbacik, F. Jałosińska, M. Łachańska, W. Mendys, M. Mikulski, B. Molska-Olbrot, E. Pietraszek, J. Pięta, A. Romanow, J. Ruciński, K. Ruszała, I. Rychlik, Z. Świstak oraz z arch. JPB, MDK, MRJ, SMJiRJ i Związku Inwalidów Wojennych. SKŁAD KOMPUTEROWY: Dariusz Koś. DRUK: Drukarnia „Jasło” Kosiba Sp.J. NAKŁAD: 500 egz.
Słowem wstępnym opatrzył Wiesław Hap.

Wydawca składa serdeczne podziękowanie za pomoc finansową: Urząd Miasta w Jaśle, „AES” S.A. Grupa SBS, Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, PGNiG S.A. Gazowani Jasielska, Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o., TRANS-WIERT Sp. z o.o.

Książkę można kupić w siedzibie Stowarzyszenia, w Jasielskim Domu Kultury p. nr 8, lub w księgarniach „U Jacka”.

Rzuć okiem na wybrane fotografie. Cóż to były za czasy … Więcej zdjęć w naszej galerii.

/ms/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.