Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

21 kwietnia 2012 roku w Jasielskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie SMJiRJ. Podsumowano dokonania Stowarzyszenia w 2011 roku oraz przedstawiono plan działania i budżet na 2012 rok. Poinformowano członków Stowarzyszenia i przybyłych Gości o planach wydawniczych, które obejmują wydanie kolejnej części „Kalendarium dziejów Jasła”, „Rocznika Jasielskiego” i „Kalendarza Jasielskiego” oraz przygotowanie reedycji poszerzonego opracowania „Ziemia Jasielska – naszą małą ojczyzną”.

W czasie zebrania prezes Wiesław Hap i wiceprezes Felicja Jałosińska wręczyli okolicznościowe dyplomy osobom i instytucjom, które otrzymały tytuł „ Honorowy Członek Stowarzyszenia” i „ Zasłużony Członek Stowarzyszenia”. Było to zwieńczenie decyzji, jaka zapadła w maju ubiegłego roku na poprzednim walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym SMJiRJ. Tytuł „ Honorowego Członka Stowarzyszenia” otrzymali: Józef Bosak, Bogusław Mastej, Zdzisław Świstak, Adam Nowak, Alfred Sepioł oraz instytucje i firmy wspierające Stowarzyszenie: Muzeum Regionalne w Jaśle, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Orion Engineered  Carbons Sp. z o.o., Technika Grzewcza i Sanitarna AES w Jaśle, Karpacka Spółka Gazownictwa w Jaśle i Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO S.A.

Tytuł „Zasłużonego Członka Stowarzyszenia” został wręczony Halinie Budziak, Eulalii Cetnar, Ewie Pietraszek, Marianowi Zawilińskiemu, Wiesławowi Hapowi i Zbigniewowi Hawliczkowi.

 /jn/

 

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.