Stowarzyszenie współorganizatorem Konkursu Łukasiewiczowskiego

Wzorem ubiegłych lat  Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Miejskich Nr 3  – Gimnazjum Nr 2 z O.I. im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.  Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu województw: podkarpackiego i małopolskiego.

Finał jego IX edycji odbył się w dniu 31 maja br. w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. W  trzech konkursowych kategoriach uczestniczyła młodzież z dwudziestu szkół. W kategorii wiedzy uczniowie musieli wykazać się dużym zasobem wiadomości z zakresu historii i biografii twórcy przemysłu naftowego oraz z chemii węglowodorów. W części plastycznej  przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, a w kategorii poetyckiej wiersze związane  z działalnością Łukasiewicza. Wiedzę i dokonania młodzieży oceniało profesjonalne jury: w części plastycznej pod przewodnictwem Alicji Romanow z  Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, a w zakresie poezji – pod kierownictwem Krystyny Ziemby z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.  Z kolei wiedzę uczniów sprawdzała komisja w składzie: Janusz Wilczak – przewodniczący (PNiG Jasło S.A.), Agnieszka Janowiec – nauczyciel chemii (ZSM Nr 3 w Jaśle), Adam Nowak (wieloletni dyrektor i prezes Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego) oraz Kazimierz Cyza (PNiG Jasło S.A.).

Laureatami Konkursu zostali:

Kategoria wiedzy (historia i chemia):1 m. – Monika Mickiewicz, Kinga Bosak, Krzysztof Kapłon (Gimnazjum Nr 2     w Jaśle),2 m. – Paulina Kulpa, Agnieszka Pelc, Aleksandra Skiba (Gimnazjum w Grodzisku Górnym),3 m. – Aleksandra Lechowicz, Kamila Szczepanik, Krzysztof Krysa (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), 4 m. – Dominika Kaput, Monika Lemek, Alicja Pawlus (Gimnazjum w Brzostku), 5 m. – Justyna Janik, Dominik Trznadel, Wiktor Tokarz (Gimnazjum w Bączalu Dolnym), 6 m. – Natalia Hedesz, Kinga Solecka, Weronika Wajda (Gimnazjum  w Odrzykoniu).

Kategoria plastyczna: 1 m. – Kacper Klich (Gimnazjum w Brzostku),2 m. – Alicja Doktór (Gimnazjum w Kątach), 3 m. – Rafał Rak (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 4 m. – Dominika Szymańska (Gimnazjum w Bączalu Dolnym), 5 m. – Justyna Kołodziej (Gimnazjum w Opaciu), 6 m. – Dawid Mićkowski (Gimnazjum w Odrzykoniu). Wyróżnienia: Karolina Bienias i Wiktoria Mioduna (Gimnazjum w Woli Mieleckiej),  Agata Oleszkowicz (Gimnazjum w Cieklinie), Paulina Uchman (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Kamil Bugała (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle).

Kategoria poetycka:1 m. – Weronika Gądek (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle),2 m. – Natalia Bachórz (Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu),3 m. – Hubert Syzdek (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle),4 m. – Anna Dyląg (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle),5 m. – Monika Mickiewicz (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle),6 m. – Monika Wojnar (Gimnazjum w Brzostku). Wyróżnienie: Izabela Filip (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle).

Oprócz wymienionych przy laureatach szkół, w różnych kategoriach konkursu wzięli również udział uczniowie gimnazjów: Nr 1 w Przemyślu, Nr 1 w Bieczu, Nr 2 w Sanoku, Nr 1 w Birczy, Nr 3 w Krośnie, w Gaci, w Bieździedzy  i Katolickiego Gimnazjum w Krośnie.

Nagrody i dyplomy nagrodzonym wręczyli jurorzy z Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło S.A., dyrektor ZSM Nr 3  w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle Piotr Zoła i Wiesław Hap – prezes SMJiRJ. Wśród nagród książkowych znajdowały się przekazane przez Zarząd SMJiRJ Roczniki Jasielskie t. V z artykułem poświęconym Ignacemu Łukasiewiczowi i jego związkom z Jasłem i Jasielszczyzną.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego oraz Prezesa Zarządu Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło S.A. Głównym sponsorem Konkursu były Poszukiwania Nafty i Gazu  Jasło S.A. – Honorowy Członek SMJiRJ. W części artystycznej z montażem słowno – muzycznym wystąpiła młodzież Gimnazjum Nr 2 w Jaśle.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.