Stowarzyszenie uczciło ważne wydarzenia historyczne

Sierpień to miesiąc rocznic ważnych wydarzeń historii naszego kraju i regionu. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego było obecne podczas organizowanych w związku z tymi  uroczystości.   

5 sierpnia b.r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę zdobycia i opanowania jasielskiego więzienia w ramach akcji o krypt. „Pensjonat” oraz 68. rocznicę powstania warszawskiego. Najpierw uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej w kościele franciszkańskim, a następnie w spotkaniu przy jasielskim pomniku AK. Wśród delegacji składających kwiaty przed tym pomnikiem byli również obecni przedstawiciele  SMJiRJ – prezes Wiesław Hap i wiceprezes Andrzej Gawlewicz. Dla obydwu problematyka historii lokalnego środowiska akowskiego nie jest obca. Wiesław Hap jest autorem kilku książek i wielu artykułów na temat dziejów Obwodu ZWZ – AK Jasło, a Andrzej Gawlewicz jest autorem projektu jasielskiego pomnika „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej”.

Zdjęcie St. Grzywacz Portal Wirtualne Jaslo.pl – Wiesław Hap i Andrzej Gawlewicz.

Wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska oraz Członek Zarządu Jacek Nawrocki, w dniu 12 sierpnia, wzięli udział w obchodach 70. rocznicy zagłady Żydów żmigrodzkich. W ramach spotkania ekumenicznego zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu na miejscowym kirkucie odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: „Pamięci bezimiennych tu pochowanych. Niech ich dusze mają udział w życiu wiecznym”. Delegacja SMJiRJ złożyła wiązankę kwiatów pod tą tablicą.

Fotografia ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie – nabożeństwo ekumeniczne na miejscu kaźni Żydów w Hałbowie.

Delegacji Stowarzyszenia nie zabrakło także w trakcie jasielskich obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. W czasie uroczystej Mszy Świętej oraz w oficjalnej części przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przy składaniu kwiatów SMJiRJ reprezentowali: wiceprezes Felicja Jałosińska i członkowie Zarządu – Eulalia Cetnar i Jacek Nawrocki. Obecny był również, jak co roku prezes – hm. Wiesław Hap, który jako zastępca komendanta Hufca  dowodził 139. DH „Lisy” z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle – Drużyną Sztandarową Hufca ZHP w Jaśle.

Na zdjęciu głównym delegacja SMJiRJ podczas Święta Wojska Polskiego, od lewej: Eulalia Cetnar, Jacek Nawrocki i Felicja Jałosińska. – Autor fotografii Przemysław Janas Portal Jaslonet.pl. 

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.