Stowarzyszeniowe reminiscencje wrześniowe

Wrzesień był miesiącem w którym miało miejsce kilka ważnych wydarzeń z udziałem regionalistów jasielskich. Najpierw nastąpiła finalizacja działań naszej stowarzyszeniowej przyszłości, czyli sukces młodych regionalistek z jednego ze szkolnych Młodzieżowych Kół Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

W dniu 10 września w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość finałowa ogólnopolskiego konkursu „Historia Bliska” i wśród jego laureatów znalazł się zespół Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w składzie: Dominika Forystek, Aleksandra Krupa, Paulina Stach i Gabriela Tomasik. Opiekunem uczennic był ich nauczyciel, historyk – regionalista, prezes SMJiRJ – Wiesław Hap.

Praca młodych jaślanek poświęcona II wojnie światowej p.t. „Początek i koniec tej straszliwej wojny zapisany w pamięci mieszkańców Jasła i okolic” została nagrodzona przez profesjonalnych historyków –  profesorów warszawskich, jak zapisano w protokole jury: „za niezwykle dojrzałą konfrontację wielu relacji i źródeł archiwalnych”. W trakcie całego procesu przygotowywania pracy zebrały wspomnienia i relacje świadków tamtych wydarzeń, dotarły do dokumentów i fotografii, a następnie bardzo dokładnie je opracowały, opisały i skomentowały.

Jasielskie laureatki wraz z opiekunem uczestniczyły w warszawskiej gali, w trakcie której nagrodzonym uczniom i  ich nauczycielom gratulacje złożyli m.in. premier Tadeusz Mazowiecki, szef kancelarii Prezydenta RP – minister Jacek Michałowski oraz dyrektor europejskiej Sieci EUSTORY – Gabriele Woidelko.

12 września w Muzeum Regionalnym w Jaśle miał miejsce wernisaż wystawy „Żołnierz polski na frontach II wojny światowej”. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego reprezentował na nim Jacek Nawrocki.

Dwa dni później SMJiRJ było współorganizatorem konferencji historycznej na temat „Okrucieństwo i zniszczenia dokonane przez hitlerowskiego okupanta na terenie powiatu jasielskiego”. Głównym organizatorem i gospodarzem tej konferencji było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Z ramienia naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w  niej wiceprezes Felicja Jałosińska i sekretarz Zarządu Józef Laskowski.

Felicja Jałosińska odczytała w trakcie konferencji referat autorstwa prezesa Wiesława Hapa „Jasło i Jasielszczyzna w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i zbrodniczej działalności niemieckiej administracji okupacyjnej”. Uczestnicy tego historycznego spotkania obejrzeli również prezentację multimedialną przygotowaną przez Wiesława Hapa opartą głównie na archiwalnych fotografiach z publikacji W. Hapa i F. Jałosińskiej „Kalendarium dziejów Jasła od 1939 do 1945 roku”.

Z kolei w dniu 17 września prezes Wiesław Hap reprezentował SMJiRJ w powiatowych uroczystościach 73. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Uczestniczył w Mszy Świętej w kościele p.w. św. Stanisława BM, a następnie, w asyście harcerek z Gimnazjum Nr 2 złożył kwiaty przed obeliskiem na skwerze „Golgota Wschodu” przy I LO.

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił także do Kapituły Nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” o pośmiertne przyznanie tego tytułu Panu Zygmuntowi Kachlikowi, żołnierzowi Września 1939 roku, prezesowi jasielskiego Koła Światowego Związku Armii Krajowej, wybitnemu społecznikowi na wielu polach i animatorowi kultury.

/PR/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.