Prezes naszego Stowarzyszenia odznaczony Krzyżem Zasługi Prezydenta RP

Niedawno zakończony rok 2012 był Rokiem Janusza Korczaka. W grudniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zostali uhonorowani wychowawcy i nauczyciele, którzy w swojej pracy  kontynuują społecznikowskie pasje Korczaka i działają na rzecz dzieci. Za wybitne zasługi   w działalności edukacyjnej i wychowawczej, za kształtowanie postawy obywatelskiej dzieci i młodzieży, Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał Wiesław Hap Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.  We wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła udział Pierwsza Dama.

Każdy rodzic powinien zazdrościć Państwa uczniom. I każde dziecko powinno żałować, że nie jest Państwa uczniem– mówiła Anna Komorowska.  Zaznaczyła, że czytając informacje o aktywności osób odznaczonych była pod ogromnym wrażeniem. Oceniła, że  działalność wychowawców jest imponująca.  I podkreślała, że wychowanie młodego człowieka nie kończy się wraz z dźwiękiem dzwonka.

– Działacie Państwo na tylu różnych forach, aktywizując młodych ludzi i ucząc ich tego, że nie tylko wiedza, ale też postawa jest w życiu ważna – powiedziała Pierwsza Dama. Jak dodała, chciałoby się, żeby w Polsce takich nauczycieli, jak Państwo było coraz więcej. Gratulując odznaczonym Małżonka Prezydenta RP życzyła, aby ich postawa była zaraźliwa.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka zaznaczyła, że w obchody Roku Korczaka wkomponowują się przyznane odznaczenia będące uhonorowaniem wychowawców, ludzi, którzy w pracy z młodzieżą kierują się dialogiem, szacunkiem dla dzieci, słuchaniem tego, co one chcą powiedzieć.

W uroczystości wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, członkowie komitetu obchodów Roku Korczaka, parlamentarzyści. Wojciech Eichelberger wygłosił wykład Janusz Korczak coraz bardziej potrzebny.

Prezes Hap uczestniczył w ceremonii wręczenia odznaczeń wraz z małżonką Agatą Hap. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezydenta. Przeczytaj relację z tego wydarzenia na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej. Kliknij tutaj.

Wiesław Hap od wielu lat jest członkiem SMJiRJ, od dwóch lat pełni funkcję prezesa. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, gdzie pracuje z młodzieżą na wielu polach. Pełni też funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP i drużynowego 139. DH „Lisy”. Opiekuje się Szkolnym Klubem Olimpijczyka PKOL i Szkolnym Kołem Historyczno–Regionalnym. Jest też opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej, autorem wielu projektów edukacyjnych, wychowawczych, patriotycznych, charytatywnych, publikacji o tematyce jasielskiej, akcji  i działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego.

Z inicjatywą uhonorowania go wystąpiło środowisko warszawskich organizacji pozarządowych  z którymi od lat z powodzeniem współpracuje.

Na zdjęciach W. Hap z Anną Komorowską, Markiem Michalakiem oraz Jackiem Michałowskim.

/dr/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.