Nieznane miejsca w Jaśle – monument „Pektowinu”

Monument upamiętniający powstanie Zakładu Przemysłu Owocowo – Warzywnego „Pektowin”

Przed brama wjazdową do Zakładu „Pektowin” wznosi się monument upamiętniający jego powstanie. Jak wynika z relacji prezesa Franciszka Bosaka, pomnik ten powstał w wyniku przekształcenia słupa, który pozostał po przebudowie bramy wjazdowej do zakładu (została rozszerzona dla samochodów ciężarowych ).

Przebudowa słupa na monument miała miejsce na początku lat siedemdziesiątych. Słup został otynkowany i umieszczono na nim symbol Zakładów „Pektowin” – kielich i winne grono otoczone kołem zębatym oraz napis „Pektowin”. Element koła zębatego umieszczono ponieważ w zakładzie produkowano też maszyny i urządzenia dla przedsiębiorstw branży owocowo – warzywnej. W środkowej części postumentu umieszczono napis: „ Rok założenia zakładu 1961” .

Monument jest zadbany i mimo swoich prawie 40 lat jest w dobrym stanie technicznym.

Opracował Jacek Nawrocki na podstawie relacji prezesa Zakładu „Pektowin” Franciszka Bosaka

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.