Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze

W sobotę, 20 kwietnia, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Członków i Sympatyków Stowarzyszenia zapraszamy na godzinę 9:30 do Jasielskiego Domu Kultury.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
4. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2012 rok
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
6. Plan działania i projekt budżetu na 2013 rok
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b. zatwierdzenia planu i budżetu na 2013 rok
9. Wolne wnioski.

Foto z portalu Jaslonet.pl.

/ms/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.