Walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ

W dniu 20 kwietnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ za rok 2012. Przewodniczył mu sekretarz Zarządu Józef Laskowski. Szczegółowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za ubiegły rok przedstawił jego prezes Wiesław Hap, sprawozdanie finansowe – skarbnik Eulalia Cetnar, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Bogusław Mastej. Z kolei plan działania i projekt budżetu na 2013 rok przybliżyła wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska. Obecni na zebraniu podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia planów, udzielili Zarządowi jednogłośnego absolutorium i pozytywnie ocenili jego pracę. W trakcie spotkania prezes Wiesław Hap wręczył okolicznościowy dyplom z tytułem „Zasłużony dla Stowarzyszenia” byłemu prezesowi i wieloletniemu członkowi SMJiRJ Marianowi Zawilińskiemu.

W ramach dyskusji głos zabrał Burmistrz Miasta Jasła i członek Stowarzyszenia – Andrzej Czernecki, który pogratulował Zarządowi efektów pracy i życzył powodzenia w dalszej społecznej służbie na wielu polach na rzecz Jasła i regionu, głównie społeczności Jasła i powiatu jasielskiego. Szczególnie ciepło wyraził się o działalności wydawniczej oraz o pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wypracowano i wstępnie uzgodniono kilka płaszczyzn współpracy na najbliższe lata (m. in. obchodów rocznic: 70. lecia odbicia więźniów z więzienia w Jaśle (2013 r.), setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej (2014 r.) i bitwy pod Gorlicami (2015 r.), 220. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej (2014 r.) oraz 650. lecia nadania Jasłu praw miejskich (2015 r.). Warto dodać, że w tym samym 2015 roku Stowarzyszenie będzie obchodzić jubileusz pięćdziesięciolecia.

Innymi wspólnymi z władzami miejskimi polami współpracy dla SMJiRJ będą m. in.: aktualizacja strategii rozwoju Miasta, prace przygotowujące powstanie „Centrum Łukasiewicza”, renowacja kilku pomników i miejsc pamięci na terenie Jasła oraz podjęcie działań w celu opracowania ścieżek dydaktycznych: historyczno – przyrodniczych po Jaśle i na Golesz.

Stowarzyszenie i Urząd Miasta wystąpią też do Domu Spotkań z Historią w Warszawie o zorganizowanie wystawy fotograficznej ukazującej zniszczenie i odbudowę Jasła. Wernisaż takiej wystawy byłby wielką promocją Jasła i jego tragicznej historii oraz mógłby stać się okazją do spotkania w stolicy wybitnych jaślan.

Na zdjęciu Wiesław Hap, Marian Zawiliński oraz Felicja Jałosińska.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.