XXII Turniej Wiedzy o Jaśle

W dniu 7 maja 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się kolejna edycja Turnieju Wiedzy o Jaśle, a 15 maja, również w MDK-u miało miejsce jego uroczyste podsumowanie.

Tegoroczny konkurs wiedzy o naszym mieście w odróżnieniu od lat wcześniejszych nie miał charakteru zespołowego, tylko indywidualny i dotyczył zagadnień dotyczących biografii znanych i zasłużonych jaślan oraz jasielskich pomników i obelisków. Wzięli w nim udział uczniowie większości miejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorem pytań był historyk i regionalista Andrzej Mroczka, który jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego jury, w skład którego wchodzili historycy i regionaliści: Małgorzata Madej, Łucja Filipek, Ryszard Turek, Jacek Bracik i Robert Nowiński oraz z ramienia organizatorów: Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – wiceprezes Felicja Jałosińska (koordynator wszystkich działań organizacyjnych) i MDK w Jaśle – Krystyna Mikołajczyk.

Laureatami XXII Turnieju Wiedzy o Jaśle zostali:

w kategorii szkół podstawowych: I m. – Filip Sitek (SP nr 8), II m. – Michał Maczuga (SP nr 2), III m. – Katarzyna Żołądź (ISP nr 12), IV m. – Jakub Baran (SP nr 2), V m. – Aleksandra Potempa (SP nr 4), VI m. – Mateusz Cyntler (SP nr 6), VII m. – Aleksandra Modras (ISP nr 12) i Aleksandra Pączka (SP nr 8), VIII m. – Olga Błażowska (SP nr 2), Mateusz Ciołkosz (SP nr 2) i Jakub Faryj (SP nr 6).

w kategorii szkół gimnazjalnych: I m. – Michał Grzywacz (Gimnazjum nr 5), II m. – Natalia Socha (Gimnazjum nr 2) i Agnieszka Hudyma (Gimnazjum nr 1), III m. – Aurelia Brzeżowska (Gimnazjum nr 2), IV m. – Agnieszka Ziara (Gimnazjum nr 1) i Kacper Dykas (Gimnazjum nr 5), V m. – Angelika Bezak (Gimnazjum nr 2), VI m. – Zuzanna Machowska (Gimnazjum nr 2) i Michał Rzońca (Gimnazjum nr 1).

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I m. – Krzysztof Kapłon (I LO), II m. – Justyna Janik (II LO), III m. – Anna Podlasek (I LO), IV m. – Joanna Machowska (ZS nr 4), V m. – Monika Mickiewicz (I LO), VI m. – Magdalena Maczuga (II LO).

W trakcie uroczystego podsumowania Turnieju wszystkich zebranych powitali w imieniu organizatorów: wicedyrektor MDK w Jaśle Małgorzata Piotrowska i prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap. Na jego prośbę uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłym byłym prezesie SMJiRJ Karolu Głowie, zasłużonym dla lokalnej kultury, za którego prezesostwa odbył się I Turniej Wiedzy o Jaśle.

Nagrody i dyplomy laureatom, którzy przybyli w towarzystwie nauczycieli, wręczyli główni patroni i sponsorzy Turnieju: Regina Waśko – przedstawicielka Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle Ryszarda Rozwadowskiego, Andrzej Czernecki – Burmistrz Miasta Jasła i z ramienia Starostwa Powiatowego i Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika – Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Jasielskiego.

Oprawę muzyczną finału kolejnej edycji tego wartościowego projektu edukacyjno – wychowawczego zapewniły młode artystki MDK w Jaśle: Magdalena Myśliwiec i Gabriela Kiszka pod kierunkiem Małgorzaty Czeluśniak.

Organizatorzy Turnieju: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle serdecznie dziękują wszystkim jego sponsorom i darczyńcom: Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle, Urzędowi Miasta Jasła, Starostwu Powiatowemu w Jaśle, PSS „Społem” w Jaśle, Piekarni Jana Wątroby, PPH GRAN – PIK Zakładowi Produkcyjnemu „Liwocz” w Jaśle i Hucie Szkła w Jaśle.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.