Ukazała się poszukiwana pozycja o Ziemi Jasielskiej

w.hapPoczątkiem listopada pojawiła się na rynku wydawniczym kolejna publikacja Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jest nią drugie wydanie książki „Ziemia Jasielska  naszą Małą Ojczyzną” pióra Wiesława Hapa. Obecny prezes Stowarzyszenia, historyk  i regionalista, autor wielu publikacji na temat dziejów i kultury Jasła i Jasielszczyzny, pierwsze jej wydanie przedłożył czytelnikom w 1998 roku. Spotkało się z przychylnym przyjęciem i rozeszło się w szybkim czasie. Po kilkunastu latach, dzięki życzliwości Burmistrza Miasta Andrzeja Czerneckiego i Zastępcy Burmistrza Leszka Znamirowskiego oraz wsparciu finansowemu Miasta Jasła, Stowarzyszenie mogło wydać drugą edycję tej książki, znacznie poszerzoną, w nowej szacie graficznej i w twardej okładce.

Opracowanie to przedstawia najważniejsze informacje dotyczące wielu płaszczyzn dziedzictwa kulturowego Jasła i regionu. Przybliża geografię i przyrodę naszych stron, legendy i historię regionu od czasów najdawniejszych do lat współczesnych. Przypomina pochodzenie nazw tutejszych miejscowości, nazewnictwo i słownictwo gwarowe, muzykę, taniec, stroje i budownictwo regionalne. Czytelnik może się wiele dowiedzieć na temat tradycji, obrzędów i zajęć ludności, twórczości ludowej i mniejszościach narodowych zamieszkujących przez wieki nasze ziemie. W publikacji przedstawiono również dzieje lokalnego Kościoła, szkolnictwa i kultury, najważniejsze zabytki Jasielszczyzny, pomniki, tablice i miejsca pamięci oraz przypomniano wielu wybitnych i zasłużonych ludzi. Treści informacyjne i ciekawostki wzbogacają liczne, często unikalne fotografie. Na końcu tego cennego z wielu względów wydawnictwa Autor podaje bardzo bogatą bibliografię regionalną.

Jak zauważa Wiesław Hap: „Ileż to razy w dziejach naszego globu upadały potężne cywilizacje i państwa, zmieniały się granice, ideologie oraz systemy władzy. Na szczęście tak bliskie wszystkim Małe Ojczyzny przetrwały i trwają do dziś. Pozostały na swoim miejscu, tu były, są i będą, a nawet gdy los sprawił, że ich mieszkańcy musieli je opuścić, pozostały w ich sercach na zawsze. (…) Naszym zadaniem jest nie tylko pochylenie się nad tym pięknym dziedzictwem, ale przede wszystkim jego ochrona i kultywowanie. Mamy je także mądrze pomnażać i rozwijać”.

Aby to czynić, trzeba zapoznać się z tym dziedzictwem. Zatem w imieniu Autora oraz Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zachęcam do lektury tej wartościowej publikacji.

Jacek Nawrocki

Książę można nabyć w siedzibie SMJiRJ w JDK, w księgarniach „U Jacka” i na jasielskim bazarze.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.