Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

wz1W dniu 18 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ za rok 2014. Przewodniczył mu sekretarz Zarządu Józef Laskowski. Szczegółowe sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za ubiegły rok przedstawił jego prezes Wiesław Hap, sprawozdanie finansowe – skarbnik Eulalia Cetnar, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Barbara Żegleń. Z kolei plan działania i projekt budżetu na 2015 rok przybliżyła wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska.

Obecni na zebraniu podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia planów, wyjątkowo bogatych w roku jubileuszu 650-lecia Jasła i 50-lecia Stowarzyszenia.  Udzielili Zarządowi  jednogłośnego absolutorium i  pozytywnie ocenili jego pracę.               W trakcie spotkania doceniono działalność społeczników z Zarządu i całego Stowarzyszenia oraz wszystkich partnerów, na czele z Urzędem Miasta Jasła i życzliwymi sponsorami, dzięki którym SMJiRJ może funkcjonować na wysokim poziomie i z takimi efektami. Podjęto również decyzję aby uhonorować kolejną grupę członków indywidualnych i zbiorowych oraz sprzymierzeńców SMJiRJ tytułami Zasłużonego i Honorowego Członka Stowarzyszenia. Stosowne dyplomy zostaną wręczone podczas jesiennych uroczystości 50 – lecia SMJiRJ.

wz0

Wszyscy uczestnicy walnego zebrania podjęli uchwałę w sprawie oficjalnego zwrócenia się do Burmistrza Miasta Jasła o zagwarantowanie godnego i odpowiedniego pomieszczenia dla SMJiRJ w przebudowywanym Jasielskim Domu Kultury, gdzie Stowarzyszenie będzie mogło organizować spotkania oraz prezentować własny dorobek. Wyrażono stanowisko, że pomieszczenie takie winno być udostępnione nieodpłatnie wzorem innych stowarzyszeń na terenie Polski ze względu na dotychczasową – pięćdziesięcioletnią – i aktualną działalność Stowarzyszenia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podkreślono również to, że przy powstaniu obiektu JDK znaczącą rolę odegrał Komitet Organizacyjny Obchodów 600 – lecia Jasła, na bazie którego narodziło się Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. M.in. członkowie założyciele SMJiRJ brali bardzo aktywny udział  w Turnieju Miast: Jasło – Krosno, gdzie wygrano milion złotych, który przeznaczono na budowę ówczesnego Powiatowego Domu Kultury. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w dniu 28 października 1970 r. Stowarzyszenie otrzymało w nim na stałe i nieodpłatnie lokal do prowadzenia działalności statutowej.

W dalszej części zebrania dyskutowano również na wiele innych tematów i poruszono szereg problemów istotnych dla miasta i społeczności lokalnej. Padło sporo cennych merytorycznych uwag i rozwiązań. Zebrano je w formie wniosków, które przekazano pod rozwagę władz samorządowych do Urzędu Miasta  i Starostwa Powiatowego.

/SMJiRJ/

 

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.