Stowarzyszenie Miłośników Jasła na I Kongresie Regionalistów

SAM_7059W dniu 18 czerwca w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Jego organizatorami byli: Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Instytut Historii UR i Polskie Towarzystwo Historyczne. W kongresie wzięło udział blisko sześćdziesiąt delegacji stowarzyszeń regionalnych. Z terenu naszego powiatu obecni byli na nim przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego reprezentowali prezes Wiesław Hap, wiceprezes Felicja Jałosińska, Anna Wojciechowska oraz trójka uczennic z Gimnazjum nr 2 w Jaśle z tamtejszego Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu. Członkowie Zarządu SMJiRJ uczestniczyli w obradach i w kuluarowych rozmowach z wieloma gośćmi i uczestnikami kongresu, w tym z jego przewodniczącym – prof. Wacławem Wierzbieńcem. Otrzymał on pakiet wydawnictw SMJiRJ. Oprócz tego jasielskie Stowarzyszenie zaprezentowało swój bogaty dorobek wydawniczy oraz wystawę dotyczącą zniszczenia i odbudowy Jasła. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.

Ciekawą prezentację działalności przedstawiło także obchodzące   w tym roku dwudziestolecie  Młodzieżowe Koło Miłośników Jasła i Regionu funkcjonujące obecnie przy Gimnazjum nr 2 w Jaśle, a które wyrosło jeszcze na bazie dawnej jasielskiej „Dziewiątki”. Młode regionalistki pochwaliły się m.in. wieloma opracowaniami historycznymi o tematyce jasielskiej, albumami i dyplomami dokumentującymi tak owocną pracę tego jednego z kilku prężnie działających na terenie miasta kół funkcjonujących we współpracy ze SMJiRJ.

W specjalnie wydanym na okoliczność kongresu biuletynie również znalazła się obszerna informacja na temat Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które końcem tego roku obchodzić będzie swoje półwiecze. Zarząd SMJiRJ dziękuje władzom Miasta Jasła i Urzędowi Miasta za pomoc w organizacji wyjazdu na ten pierwszy wojewódzki zjazd ruchu stowarzyszeniowego.

SAM_7002 SAM_6989 SAM_6991 SAM_6994 SAM_6997 SAM_6998 SAM_7001SAM_7059 SAM_7003 SAM_7006 SAM_7014 SAM_7015 SAM_7018 SAM_7030 SAM_7033 SAM_7048 SAM_7052 SAM_7056

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.