Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”

JMMW tym roku Miasto Jasło obchodzi swoje 650-lecie, a Stowarzyszenie Miłośników Jasła   i Regionu Jasielskiego – 50-lecie. Jest ono wydawcą szeregu publikacji, inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć i konkursów, m.in. takich jak cykliczny Turniej Wiedzy o Jaśle oraz Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”.

Tym razem zapraszamy do udziału w tym ostatnim, którego współorganizatorem jest jasielski Młodzieżowy Dom Kultury. Mile widziane są prace wszystkich młodych i starszych pasjonatów fotografii z Jasła i i regionu. Tegoroczna XXI edycja nosi tytuł: „Pozdrowienia z 650 – letniego Jasła”. Jak co roku patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Jasła.

Jako organizatorom zależy nam na tym, aby uczestnicy ukazali ciekawe, „pocztówkowe” oblicze naszego miasta, które w interesujący sposób zaprezentuje Jasło. Zachęcamy do twórczej pracy i do wykreowania własnych autorskich wizji takiej fotograficznej pocztówki.

Zapraszamy wszystkich fotografujących do uczestnictwa w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również  forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i oryginalne  spojrzenie na temat.

Szczegóły dotyczące XXI Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” – „Pozdrowienia z 650 – letniego Jasła” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła znajdują się w jego regulaminie.

REGULAMIN  XXI  KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO „JASŁO  –  MOJE MIASTO”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA JASŁA

ORGANIZATORZY:STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO ORAZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE.

UCZESTNICY: -KAT. I –    DZIECI I MŁODZIEŻ WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KAT. II –    OSOBY DOROSŁE

TEMATYKA OBECNEJ  EDYCJI TO: „POZDROWIENIA Z 650 – LETNIEGO JASŁA”

WARUNKI UCZESTNICTWA: KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 5 PRAC. OBOWIĄZUJE UJEDNOLICONY FORMAT PRAC  – 18 x 24 CM. NA ODWROCIE KAŻDEJ PRACY NALEŻY PODAĆ: IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ (UCZNIOWIE), ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES E – MAIL.

Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji)

# # #   #   # # #

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 21. 12. 2015 ROKU

O TERMINIE PODSUMOWANIA KONKURSU I ROZDANIA ATRAKCYJNYCH NAGRÓD (W STYCZNIU 2016 ROKU) LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI

# # #   #   # # #

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ LUB SKŁADAĆ: MŁODZIEŻOWY DOM  KULTURY, UL. JANA PAWŁA II 8A, 38 – 200 JASŁO, TEL.: 13/446 59 25

Każdy Uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych i informacji o zajętym miejscu.

Miejscowość, data        Podpis Uczestnika       Podpis Rodzica (u osób niepełnoletnich)

UWAGA!  NAJCIEKAWSZE PRACE BĘDĄ MOGŁY BYĆ WYKORZYSTANE JAKO POCZTÓWKA. WSZYSTKIE PRACE NADESŁANE NA KONKURS STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ  SMJiRJ  I MOGĄ BYĆ UŻYTE W PUBLIKACJACH

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.