Słowno-muzyczne widowisko na Jubileusz Jasła

650fUrodziny Jasła. Słowno-muzyczne widowisko historyczne” to tytuł sztuki powstałej z okazji jubileuszu 650-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Jej autorem jest Henryk Zych – znany i wielce zasłużony animator kultury. Mieszkańcy naszego miasta już wkrótce będą mogli ją poznać. 20 listopada spektakl zostanie wystawiony w Jasielskim Domu Kultury.

Praca kierowana jest do młodzieży szkolnej, jako propozycja scenariusza do zorganizowania własnej uroczystości jubileuszowej. Niewątpliwie jednak, jej treść zainteresuje wielu dorosłych mieszkańców Jasła i regionu.

Witajcie w Jaśle moi mili!

Niech Wam wspomnienia znów powrócą…

I niech tęsknotę Waszą skrócą

Na czas spotkania – krótkiej chwili.

1Na zdjęciu Henryk Zych prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Obok obecny prezes SMJiRJ Wiesław Hap.

Jest to jednoaktówka. Tekst zawiera – czytamy we wstępie Autora – skrócony do najważniejszych wydarzeń, rys historyczny Jasła podany, dla uniknięcia monotonnego monologu, przez dwóch narratorów w formie dialogu. Wiersze o tematyce jasielskiej oraz odpowiednio dobrana muzyka, stanowią integralną część widowiska. W treści wyeksponowane zostały dwie epoki naszej historii. Pierwsza część dotyczy nadania praw przez króla Kazimierza Wielkiego, natomiast druga – odrodzenia miasta ze zgliszcz po tragedii II wojny światowej. W końcowej części przybliżony zostaje 50-letni dorobek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Wiersze do recytacji podczas przedstawienia  również wyszły spod pióra Henryka Zycha.

Ty jasielski wietrze, te historii karty,

którymi nie tak dawno targałeś po zgliszczach.

Dziś składamy je w księgę, jako dowód hartu,

Który w czyn, w życie wcielił, marzenia najśmielsze.   

Cenną pomocą dla organizatorów widowiska będą zawarte tu wskazówki: propozycje strojów, dekoracji i rekwizytów. Autor odnosi się nawet do kwestii nagłośnienia i oświetlenia sceny. Do scenariusza załączono tekst z nutami pieśni pt. „Jasielski Marsz”, która została skomponowana i wykonana w czerwcu 1965 r. przez młodzież Szkoły Podstawowej nr 2, kiedy to w Jaśle obchodzono jubileusz 600-lecia. (Słowa: Henryk Zych, melodia: Joanna Leś).

Jasielski marsz – to nasza pieśń,

Naszemu miastu – chwała, cześć!

„Narodziny Jasła” już wkrótce będzie można zobaczyć. 20 listopada br. o godz. 10 „na deskach” JDK zostanie wystawione widowisko, które przygotowują nauczyciele z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Wystąpi młodzież i dzieci z tej placówki – ponad 100 aktorów, śpiewaków i tancerzy! Spektakl będzie miał wersję poszerzoną, wzbogaconą o prezentacje multimedialne, współczesną muzykę i taniec.

650Obok okładka publikacji.

Podstawowe dane o publikacji:
Henryk Zych, Urodziny Jasła. Słowno-muzyczne widowisko historyczne, Jasło 2015 r.

Publikacja ukazała się z okazji jubileuszu 650. Rocznicy nadania miastu Jasłu praw miejskich. 26 kwietnia 1365-2015.

ISBN 978-83-63105-06-8

Konsultacja historyczna i korekta: Ewa Pietraszek.

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy wsparciu Miasta Jasła.

Skład komputerowy i druk: DWR Dariusz Koś. Stron 28. Nakład 150 egz.

Mariusz Skiba

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.