Książka o 50-leciu SMJiRJ

o2W grudniu 2015 r., w związku z półwieczem istnienia Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, wyszła kolejna jego publikacja. Jest ona szczególna bowiem dotyczy samej organizacji. Nosi tytuł „50 lat społecznego działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego”, a jej autorami są obecny prezes – Wiesław Hap – i byli prezesi: Felicja Jałosińska oraz Henryk Zych, który jest także członkiem założycielem tej tak zasłużonej dla miasta i okolic organizacji pożytku publicznego.

W książce można znaleźć szereg informacji dotyczących m.in.: okoliczności powstania Stowarzyszenia w związku z obchodami 600-lecia nadania miastu praw miejskich, pracy kolejnych kadencji zarządów od 1965 r. do 2015 r., dorobku wydawniczego SMJiRJ, inicjatyw roku jubileuszowego 2015 oraz garść wspomnień zasłużonych ludzi Stowarzyszenia. Znajdują się tam także krótkie notki przybliżające kolejnych prezesów. Cennym treściom towarzyszą równie wartościowe fotografie.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, powstało w X 1965 r. Jego głównymi polami społecznej działalności są: szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu (m.in.: wydawnictwa, konkursy, wystawy, prelekcje), popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu, podejmowanie starań w zakresie rozwoju i estetycznego wyglądu Jasła. Stowarzyszenie wydało ponad 100 publikacji (albumy, opracowania naukowe, książki popularnonaukowe, broszury, foldery, katalogi, tomiki poezji), w tym m.in.: 7 „Roczników Jasielskich”, 9 „Kalendariów Jasła”, 24 „Kalendarze Jasielskie”, 10 zeszytów „A-B-C Regionu Jasielskiego”, 8 zeszytów „Jasło – nasza mała ojczyzna”, album „Jasło zburzone nienawiścią, wydźwignięte pracą”, 3 części opracowania „Stary Cmentarz w Jaśle”, 2 edycje publikacji „Ziemia Jasielska naszą małą Ojczyzną”, podręcznik „Edukacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów”. Publikacja ukazała się przy wsparciu finansowym Miasta Jasła.

SMJiRJ zorganizowało 24 edycje Turnieju Wiedzy o Jaśle i 21 edycji Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”, współorganizowało 11 Turniejów Wiedzy o Regionie Jasielskim i 11 Międzywojewódzkich Konkursów „Życie i działalność I. Łukasiewicza”. Było m.in. współorganizatorem III Krajowej Konferencji Nauczycieli Regionalistów Jasło – Trzcinica 2001 oraz I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Narciarstwo w Polsce i na świecie” . Zainicjowało powstanie Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury oraz kilkudziesięciu szkolnych i przedszkolnych kół regionalnych. Wydawało czasopismo „Obiektyw Jasielski” oraz czasopismo „Region Jasielski”. Zorganizowało wiele wystaw fotograficznych, konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych oraz prelekcji o tematyce jasielskiej. Posiada bogatą dokumentację historyczną, kulturalną i społeczną dotyczącą Jasła i SMJiRJ od 1965 r., dysponuje zbiorem fotografii Jasła międzywojennego, czasu okupacji, zburzenia miasta, jego odbudowy i rozbudowy.

Dzięki inicjatywom Stowarzyszenia i jego członków, m.in.: utworzono Jasielską Orkiestrę Symfoniczną, zwodowano statek M/S Jasło, powstało Muzeum Regionalne w Jaśle, odsłonięto kilka tablic pamięci, odrestaurowano zabytkowe nagrobki, opracowano inwentarzowe metryczki i wykonano fotografie pomników nagrobnych na Starym Cmentarzu w Jaśle, przyznano tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” i „Zasłużony dla Miasta Jasła”.

Ta jubileuszowa monografia dedykowana jest pamięci i w hołdzie wszystkim członkom założycielom SMJiRJ. Na tle dziejów Stowarzyszenia można dowiedzieć się o wielu faktach z życia kulturalnego i społecznego Jasła na przestrzeni pięciu dziesięcioleci od połowy lat 60-tych XX wieku po czasy obecne. Na kartach książki obecny Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za wszelką pomoc i za wsparcie udzielane w okresie pięćdziesięciolecia władzom miejskim, powiatowym, wojewódzkim, instytucjom kultury i oświaty, darczyńcom i sympatykom.

„Opracowane przez nas wydawnictwo jest kompleksowym zarysem dziejów Stowarzyszenia. Ukazuje ono najważniejsze dokonania kilku pokoleń jego społeczników. W tej publikacji chcieliśmy uchronić od zapomnienia dorobek będący wynikiem pracy wielu ludzi, którzy w sposób szczególny pokochali to wyjątkowe Miasto i ten region. Tych, dzięki którym tak wiele udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony oraz propagowania lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Mam nadzieję, że te dotychczasowe dokonania o których piszemy, nie popadną w niepamięć i w kolejnych latach będą rozwijane z poparciem całego środowiska i władz lokalnych. Wszystkich chętnych do pracy w naszym Stowarzyszeniu serdecznie zapraszamy.” – powiedział Wiesław Hap, historyk – regionalista, współautor jubileuszowego wydawnictwa i prezes Stowarzyszenia.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia proszone są o wskazanie w formularzu PIT nazwy: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz podanie numeru KRS: 0000020568. Z całą pewnością te środki nie zostaną zmarnowane.

/ZS/

 

 

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.