MAJOWY KALENDARZ WYDARZEŃ

Od 1 kwietnia do 4 maja –Wystawa prac Adama Rąpały, znanego jasielskiego rzeźbiarza „Rzeźba moja pasja” (Muzeum Regionalne)

1 majawycieczka rowerowa „Szlakiem przydrożnych kapliczek” (Dębowiec, Majscowa, Nowy Glinik, Glinik Polski) (Klub Kulturalno – Turystyczny)

3 maja225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Rynek/Urząd Miasta w Jaśle)

3 maja – Koncert w Parku Miejskim „Witaj majowa jutrzenko” godz. 12.00 (Urząd Miasta w Jaśle , JDK)

3 majaIV Piknik Pod Kominem (Rynek/RisMot)

5 majaEliminacje powiatu jasielskiego do 39. Ogólnopolskiego Turnieju BwRD (ZSM Nr 3)

6 majaKoncert „Starego Dobrego Małżeństwa” godz. 18.00 (JDK)

6 – 9 maja – „Księga dżungli” 3D, godz. 17.00 (Kino JDK)

6 – 9 maja – Łowca i Królowa lodu”, godz. 19.00 (Kino JDK)

6 maja – Koncert Stare Dobre Małżeństwo, godz. 18.00 (JDK)

7 majaPodkarpacka Wystawa Psów Rasowych I i II Grupy FCI godz. 10.00 (Rafineria Jasło)

7 maja –„Księga dżungli” 2D, godz. 15.15 i 17.00 (Kino JDK)

7 maja –„Łowca i Królowa lodu”, godz. 19.00 (Kino JDK)

7 maja – 30 – lecie nadania Hufcowi ZHP im. Rodziny Madejewskich, godz. 12.00 (ZHP Komenda Chorągwi Podkarpackiej, JDK)

7 – 8 maja – Podkarpackie wystawy psów rasowych – godz. 10.00 Stadion ul. Sportowa Jasło (Urząd Miasta w Jaśle, Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Krośnie, Jasielski Dom Kultury)

8 majaXXV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych godz. 10.00 (Rafineria Jasło)

8 maja – „Księga dżungli” 3D, godz. 15.15 i 17.00 (Kino JDK)

8 maja – I Diecezjalna i XIII Powiatowa Pielgrzymka Strażaków (Dębowiec)

8 maja – „Łowca i Królowa lodu”, godz. 19.00 (Kino JDK)

10 maja – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej, godz. 10.00 i 11.30 (JDK)

11 maja – Szkolenie dla przedstawicieli organów administracji publicznej – sala multimedialna, godz. 10.00 (WKU, JDK)

11 maja – Integracyjne spotkanie z twórczością artystyczną dzieci i młodzieży SOSW w Jaśle, godz. 10.00 (sala widowiskowa JDK)

do 12 maja – Wystawa zdjęć Mieczysława Mikulskiego w Sali Offowej (JDK)

13 maja – Noc Majowa, godz. 16.00 (JDK)

13 maja – VII Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej – wernisaż nagrodzonych prac połączony z wręczeniem nagród, godz. 18.00 (JDK)

13 majaYaga Kowalik – Koncert piosenki francuskiej w ramach Majowej Nocy, godz. 19.00 (JDK)

14 maja – „NOC  MUZEÓW  2016”, godz. 12.00 do 24.00 (Muzeum Regionalne)

14 maja – Majówka Fitness dla Adriana (MOSiR)

14 – 16 majaRatchet i Clank”, godz. 17.00 (Kino JDK)

14 – 16 majaNiewygodna prawda”, godz. 19.00 (Kino JDK)

20 maja –  „Młody Mesjasz”, godz. 16.00 (Kino JDK)

20 maja – „Dzień Matki”, godz. 18.00 (Kino JDK)

20 maja – „#Wszystko gra”, godz. 20.00 (Kino JDK)

21 maja – „#Wszystko gra” godz. 16.00 (Kino JDK)

21 maja – „Młody Mesjasz” godz. 18.00 (Kino JDK)

21 maja – „Dzień Matki” godz. 20.00 (Kino JDK)

22 maja – „Młody Mesjasz” godz. 16.00 (Kino JDK)

22 maja – „Dzień Matki” godz. 18.00 (Kino JDK)

22 maja – „#Wszystko gra” godz. 20.00 (Kino JDK)

23 maja – „#Wszystko gra” godz. 16.00 (Kino JDK)

23 maja – „Młody Mesjasz” godz. 18.00 (Kino JDK)

23 maja – „Dzień Matki” godz. 20.00 (Kino JDK)

24 maja – Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” godz. 8.00 (MPB, JDK)

24 maja – VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych ALFABET PRZYRODY (MDK)

25 maja„Islam – wyzwanie i przyszłość”. Spotkanie w ramach Studni Kulturalnej z dr Marią Szańcą, godz. 17.00 (JDK)

Maj – Wernisaż wystawy pt. „KRAKÓW – WARSZAWA – DWA  SPOJRZENIA. Ignacy Pinkas – Franciszek i Józef Gazda”, godz. 17.00 (Muzeum Regionalne)

Maj – XXV Turniej Wiedzy o Jaśle (MDK)

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.