Zmarł Marian Zawiliński, były Prezes SMJiRJ

zawilinskiW dniu 27 grudnia 2016 r. zmarł Marian Zawiliński – znany jaślanin, doktor nauk medycznych

Ten zasłużony na kilku polach działalności Człowiek przyszedł na świat 21 lutego 1928 r. w Sobniowie. W tamtejszej szkole zaczął swoją edukację, którą kontynuował w jasielskich szkołach powszechnych – im. Romualda Traugutta, a w czasie okupacji – w SP im. Stanisława Staszica. W 1945 r. zdał egzamin do Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach, a po zorganizowaniu Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle przeniósł się do tej szkoły i w 1949 r. zdał w niej maturę.

Do 1956 r. studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Z dyplomem lekarza został skierowany do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle. Równocześnie pracował w Szpitalu Powiatowym w Jaśle na Oddziale Chirurgii i odbył specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej. Po egzaminie w 1961 r. został oddelegowany do Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych do pełnienia obowiązków ordynatora Oddziału Chirurgicznego. W 1962 r. powrócił do pracy w Szpitalu w Jaśle. W 1960 r. objął też obowiązki kierownika jasielskiej Powiatowej Przychodni, którym był do 1967 r. Po odbyciu staży klinicznych, w 1967 r. złożył egzamin specjalizacyjny II stopnia.

W czasie pracy na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Jaśle pełnił obowiązki zastępcy jego ordynatora. W 1968 r. zorganizował Pododdział Chirurgii Urazowej. Po odejściu dra med. Antoniego Ferensa na emeryturę, na skutek przyczyn politycznych, został zmuszony do opuszczenia jasielskiego szpitala. W Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie wygrał konkurs na ordynatora Oddziału Chirurgicznego i funkcję tę pełnił do 1985 r. Dokonał tam udanego przyszycia odciętej na cyrkularce prawej ręki. Wróciła ona do pełnej sprawności fizycznej. Pracował również naukowo w dziedzinie historii medycyny. Efektem tego była Jego praca doktorska pt. „Udział Służby Zdrowia w ruchu oporu w powiatach jasielskim i krośnieńskim w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944”. Obronił ją w krakowskiej Akademii Medycznej w 1986 r. i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

W latach 80. na skutek nacisków politycznych zrezygnował z pracy w Strzyżowie i został zatrudniony w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Święcanach. Udało mu się go znacznie rozbudować. Pracował tam przez piętnaście lat, po czym przeszedł na emeryturę. Kontynuował jednak służbę lekarską w Poradni Chirurgicznej przy Hutach Szkła w Krośnie oraz w Ambulatorium Lekarskim Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle.

Oprócz pracy medycznej od młodości udzielał się społecznie. M.in. jako harcerz o bogatym stażu, w tym okupacyjnym, działał w Harcerskim Kręgu Seniorów „Sobniów”. Był również wieloletnim i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W latach 2004-2008 pełnił funkcję prezesa jego Zarządu, był też członkiem Zarządu i członkiem zespołu redakcyjnego „Rocznika Jasielskiego”. W latach 1998 – 2000 uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle. Był również członkiem Komitetów Organizacyjnych Obchodów 100-lecia i 125-lecia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Śmierć Doktora to wielka strata dla środowiska lokalnego i dla wszystkich społeczników, zwłaszcza z kręgów SMJiRJ oraz ZHP. Był On dla nas Kolegą i Przyjacielem. Zapamiętamy Go jako Człowieka o wielkim umyśle, dowcipnego, głęboko wierzącego i jako patriotę. Był dumny, że Jest jaślaninem i może służyć temu miastu i jego mieszkańcom. Łącząc się w bólu z Jego najbliższą Rodziną zapewniamy, że w naszej pamięci pozostanie On na zawsze.

Śp. Doktora pożegnamy w dniu 29 grudnia  2016 r. najpierw o godzinie 12.30 w Domu Żałoby przy ulicy Floriańskiej 31, a następnie w trakcie nabożeństwa żałobnego w jasielskiej Kolegiacie o godzinie 13.00. Po Mszy Świętej kondukt żałobny uda się na miejsce wiecznego spoczynku śp. Mariana na Starym Cmentarzu w Jaśle. Cześć Jego Pamięci!

W imieniu Zarządu SMJiRJ
Wiesław Hap

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.