Konkurs Międzywojewódzki o Łukasiewiczu

Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” skierowanego do uczniów gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, a jego głównym organizatorem był Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Finał jego XIV edycji odbył się w dniu 31 maja b.r. w auli tej placówki. Uroczystego otwarcia dokonali: dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel – Kijowska oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap.

Fot. Wystąpienie Dyrektor Aleksandry Zajdel-Kijowskiej.

Fot. Wiesław Hap przedstawia idee konkursu.

W  trzech konkursowych kategoriach uczestniczyła młodzież z dziesięciu szkół. W kategorii wiedzy uczniowie musieli wykazać się dużym zasobem wiadomości z zakresu historii i biografii twórcy przemysłu naftowego oraz    z chemii węglowodorów. W części plastycznej  przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, a w kategorii poetyckiej wiersze związane z działalnością Łukasiewicza. Wiedzę i dokonania młodzieży oceniało profesjonalne jury: w części plastycznej pod przewodnictwem Anny Jakubowicz – nauczyciela plastyki z Gimnazjum Integracyjnego w Osieku Jasielskim, a w zakresie poezji – pod kierownictwem filologa i poety Krzysztofa Bielenia. Z kolei wiedzę uczniów sprawdzała komisja w składzie: Adam Nowak (wieloletni dyrektor i prezes Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle) Sebastian Wiatr – przewodniczący (Exalo Drilling S.A.) oraz Ryszard Goryczka – nauczyciel chemii (ZSM Nr 3  w Jaśle).

Fot. Członkowie jury.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria wiedzy (historia i chemia): 1 m. – Aleksandra Bober, Natalia Więcek, Wiktoria Śliwa (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), 2 m. – Ewelina Wojnar, Julia Gajda, Wiktoria Urbanek (Gimnazjum w Odrzykoniu), 3 m. – Nadia Bienias, Izabela Janusz, Weronika Wojdyła (Gimnazjum w Bączalu Dolnym), 4 m. – Justyna Wilk, Anna Zdebik, Filip Mroczka (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 5 m. – Gabriela Dachowska, Gabriela Chalibożek, Kacper Sendra (Gimnazjum w Skołyszynie).

Kategoria plastyczna: 1 m. – Maciej Szpak (Gimnazjum nr 1 w Jaśle), 2 m.- Gabriela Hućko (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 3 m. – Monika Stoch  (Gimnazjum nr 1 w Jaśle). Wyróżnienia:  Wiktoria Śliwa (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), Katarzyna Rolak (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), Angelika Samborska (Gimnazjum nr 1 w Jaśle).

Fot. Zwycięski zespół w kategorii wiedzy  wraz z przewodniczącym jury.

Kategoria poetycka: 1 m. – Katarzyna Wlezień (Gimnazjum w Chotowej), 2 m.- Kornelia Krystek (Gimnazjum w Chotowej), 3 m. – Julianna Stoś (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 4 m. – Aleksandra Czerkowicz (Gimnazjum nr 2 w Jaśle).

Fot. finałowe zmagania konkursowe

W przerwie konkursu tematykę dziejów i współczesności przemysłu naftowego przybliżył nestor naftowców jasielskich, wieloletni członek SMJiRJ,  Adam Nowak, a elementy i wygląd stroju omówił przedstawiciel nowego pokolenia „nafciarzy” – Sebastian Wiatr. W części artystycznej  z montażem słowno – muzycznym wystąpiła młodzież Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Nagrody (w tym wydawnictwa SMJiRJ) i dyplomy laureatom wręczali członkowie jury, Renata Goleń – wicedyrektor szkoły i Wiesław Hap – prezes SMJiRJ.

Fot. nagrodzone prace plastyczne.

Fot. Laureaci Konkursu

Fot. Zwycięski zespół kat. wiedzy o I. Łukasiewiczu z przewodniczącym jury.

/dr/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.