Wspomnienie o ŚP. Eulalii Cetnar

Pani Lilko, pozostanie Pani z nami na zawsze. Wspomnienie o ŚP. Eulalii Cetnar

Z wielkim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Pani Eulalii Cetnar. Przyszła Ona na świat w dniu 13 listopada 1945 r. w Łękach Dolnych, ale zdecydowaną większość życia spędziła w Jaśle mieszkając przy ul. Szkolnej. W naszym mieście założyła rodzinę, pracowała zawodowo i działała społecznie na rzecz środowiska lokalnego. Zaopatrzona Świętymi Sakramentami odeszła do Domu Pana 1 września 2017 r. przeżywszy 71 lat.

Na fotografii śp. Eulalia Cetnar.

Zmarła od 1997 r. była bardzo aktywną członkinią Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Przez te dwadzieścia lat społecznej pracy wniosła wielki wkład w rozwój i funkcjonowanie na wysokim poziomie tej organizacji. Praca ŚP. Pani Cetnar była na pierwszy rzut oka mało widoczna, może mało efektowna, ale bardzo efektywna i bardzo konkretna. Od wielu lat miała ogromne zasługi w zakresie prowadzenia szarej, codziennej pracy administracyjno-biurowej, księgowej oraz w dziedzinie rozliczeń finansowych działań Stowarzyszenia. Od 2008 r. do czerwca obecnego roku z powodzeniem pełniła funkcję skarbnika Zarządu SMJiRJ i w sposób wzorowy wywiązywała się z tej roli.  ŚP. Pani Eulalia Cetnar wiele pracy włożyła w przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z organizacją „Turniejów Wiedzy o Jaśle”, „Turniejów Wiedzy o Regionie”, Konkursów Fotograficznych „Jasło-Moje Miasto” oraz wielu innych projektów edukacyjno-kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Przez wiele lat Pani Eulalia przygotowywała i opisywała archiwalne fotografie do przygotowywanych przez SMJiRJ licznych wystaw o tematyce kulturalno-historycznej. W tym zakresie bardzo blisko współpracowała z animatorką tych wystaw, Panią Felicją Jałosińską. W trakcie dwóch dekad społecznej pracy na niwie kultury Pani Cetnar wielokrotnie przygotowywała i prowadziła stoisko z wydawnictwami Stowarzyszenia na różnego rodzaju imprezach kulturalnych w Jaśle, w tym głównie w trakcie „Dni Jasła” i „Międzynarodowych Dni Wina”. Promowała w ten sposób i propagowała wydawnictwa o tematyce jasielskiej dotyczące lokalnej historii i kultury.

Eulalia Cetnar przy listach obecności podczas Walnego Zebrania Członków SMJiRJ.

Pani Lilka, jak do Niej mówiliśmy, od kilkunastu lat była bardzo aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego cyklicznego i corocznego „Kalendarza Jasielskiego”. Wielokrotnie opracowywała w nim część kalendarzową oraz inne materiały tekstowe. Zajmowała się również pozyskiwaniem środków finansowych na reklamy umieszczane w tym kalendarzu.  Działała również na innych polach. Na płaszczyźnie parafii – w Akcji Katolickiej i Róży Różańcowej, była też aktywną członkinią Klubu „Niezapominajka” oraz słuchaczką jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Eulalia Cetnar z mężem w czasie śpiewania pieśni patriotycznych podczas Jasielskiego Marszu Wolności.

Pani Lilka była wspaniałym Człowiekiem, żoną, matką, babcią, teściową, koleżanką. Była Osobą głęboko wierzącą i religijną, uczciwą, dobrą, skromną, życzliwą, pogodną, uczynną, odpowiedzialną, rozsądną, wspierającą innych.  Jej zaangażowanie w pracy społecznej było wzorem dla innych. Zostawiła po sobie wielką pustkę. Bardzo nam będzie Jej brak. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek wtedy jest szczęśliwy, gdy dzieli się z innymi. Pani Cetnar tak się dzieliła.

Droga Koleżanko i Przyjaciółko, za Twój wkład pracy, kulturę osobistą i życzliwość chylimy przed Tobą nisko czoła. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Nie wszystka umarłaś … Pozostał Twój dorobek, pamięć i wspomnienia, a one nie umierają. Niech dobry Bóg zaopiekuje się Tobą.

Panią Eulalię pożegnaliśmy w niedzielę 3 września o 14.00 w czasie Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, a następnie odprowadziliśmy Ją na miejsce wiecznego spoczynku na Stary Cmentarz.

Z ostatnim pożegnaniem.

Rodzinie Zmarłej składamy szczere i z serca płynące kondolencje oraz wyrazy największego współczucia.

W imieniu Zarządu SMJiRJ – prezes Wiesław Hap

Komentarze wyłączone.