Jubileusz w Żarnowcu

25 listopada 2017 r.  Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu obchodziło jubileusz 60-lecia działalności. Na główne uroczystości w dworku poetki przybyli liczni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Ryszard Pabian – burmistrz Miasta Jasła oraz przedstawiciele Zarządu naszego Stowarzyszenia w osobach: prezesa Wiesława Hapa, wiceprezesa Andrzeja Gawlewicza i członka Zarządu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle.

Uczestnicy spotkania wysłuchali i obejrzeli prezentację o muzeum przygotowanej przez dyrektora Pawła Bukowskiego. Później miało miejsce składanie życzeń i wygłaszanie krótkich przemówień gości. W imieniu SMJiRJ w tej części wystąpił prezes Wiesław Hap. Później pamiątkowe dyplomy i podziękowania otrzymały osoby, które przez wiele lat współpracowały z muzeum i wspierały jego działania, wśród nich znalazł się jako architekt wiceprezes Andrzej Gawlewicz.

 

Przed rozpoczęciem uroczystości (fot. W. Hap).

W części artystycznej wystąpił z pięknym programem poezji śpiewanej Leszek Długosz. Nosił on tytuł „Z jednego kubka ty  i ja…”, czyli w kręgu Marii Konopnickiej-wiersze i piosenki”. Następnie miało miejsce zwiedzanie wystawy „60 lat Muzeum”, a później odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona twórczości Marii Konopnickiej i działalności Muzeum.

 

Przedstawiciele zarządu SMJiRJ przed dworkiem M. Konopnickiej w Żarnowcu (fot. B. Bukowska).

Wnętrze muzeum w Żarnowcu (fot. W. Hap).

Prezes SMJiRJ Wiesław Hap (fot. www.jedlicze.org).

Zdjęcie tytułowe: www. jedlicze.org.

Komentarze wyłączone.