Na rynku wydawniczym pojawił się kolejny „Rocznik Jasielski”

Końcem listopada ukazał się VIII tom „Rocznika Jasielskiego”. Podobnie jak jego wcześniejsze tomy wydało go Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy wsparciu finansowym Miasta Jasła.

W rozdziale pierwszym „Artykuły” prezes SMJiRJ oraz przewodniczący zespołu redakcyjnego „RJ” Wiesław Hap przybliża temat „Jasło i powiat w latach budzenia się Niepodległej Rzeczypospolitej”, Marian Kozłowski „Jasielskie w konfederacji barskiej”, wiceprezes SMJiRJ i zastępca przewodniczącego redakcji „RJ” Felicja Jałosińska – „Starostwo jasielskie”, Piotr HudymaJasielskie Marsze Wolności. Pamięć                             i współodpowiedzialność”, Zdzisław Świstak „Z życia gospodarczego Jasła w początkach XX wieku”, a Stanisław Fryc „Najlepsze lata jasielskich „Czarnych”.

W dziale „Sylwetki” Tomasz Kasprzyk  prezentuje wywiad z Jerzym „Dudusiem” Matuszkiewiczem p.t. „Rodem i sercem jaślanin”, Jakub Hap przypomina postaci jaślan w tekście „Ich życiorysy wpisały się w dzieje Jasła”, a Wiesław Hap oddaje hołd zmarłym zasłużonym członkom Stowarzyszenia w materiale „Wybitni ludzie SMJiRJ, których pożegnaliśmy w ostatnich latach”.

W części „RJ” – „Wspomnienia” – Henryk Zych prezentuje artykuł „Na śladach dawności – wspomnienia i fakty”, a w „Kalendarium” – Felicja Jałosińska i Zdzisław Świstak opisują „Rynek w Kalendarium Felicji Jałosińskiej”. W rozdziale „Źródła” Łucja Filipek przybliża temat  „Zostawić coś po sobie Z kart kroniki Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego”.

W dziale „Edukacja regionalna” Katarzyna Barzyk opisuje  „Koła Małych i Młodych Regionalistów” a  Ilona Dranka przedstawia tekst „Pomysł, badanie i działanie, czyli kilka słów o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOS-em oraz jej wpływie na poznawanie małej ojczyzny”. W ostatniej części rocznika „Jasielskie instytucje i zakłady pracy” możemy poznać przeszłość i dzień dzisiejszy „Spółki Polwax” oraz  „25 lat AES-u”. Ten materiał opracowały zespoły redakcyjne „Polwax” i „AES”.

Tom VIII „Rocznika Jasielskiego” oprócz interesujących tekstów zawiera wiele cennych fotografii. Wydawnictwo może być świetnym prezentem pod choinkę dla młodszych i starszych mieszkańców Jasła i pasjonatów jego historii. Można go nabyć w księgarni „U Jacka” lub w punkcie SMJiRJ przy ul. Śniadeckich /kontakt tel.: 505 661 224).

Komentarze wyłączone.