Walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ

W Jasielskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ za rok 2017. Przewodniczył mu sekretarz Zarządu Józef Laskowski. Sprawozdanie za ubiegły rok i plan pracy na rok 2018 przedstawił prezes Wiesław Hap, sprawozdanie finansowe  i preliminarz na rok obecny – wiceprezes Felicja Jałosińska, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodnicząca Barbara Żegleń. Oprócz członków Stowarzyszenia w zebraniu uczestniczył Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła. Omówiono wiele aspektów wspólnych działań oraz spraw miasta i jego mieszkańców.

W związku z jubileuszowym rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości  SMJiRJ ma ambitne plany. M.in. zorganizuje konkurs plastyczny dla jasielskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „Jaślanie w drodze do Niepodległości” oraz konferencję metodyczną dla dyrektorów, nauczycieli – regionalistów i przedstawicieli uczniów jasielskich szkół z zakresu regionalizmu – „Jasło i Ziemia Jasielska w czasie narodzin Niepodległej Polski” (z przekazaniem publikacji i materiałów dla bibliotek szkolnych). Przeprowadzi też Turniej Wiedzy o Jaśle – „Drogi jaślan do niepodległości” dla uczniów wszystkich szkół jasielskich. Zorganizuje również kolejną edycję Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” – „Jasielskie ślady walk o niepodległość”. Przeprowadzi VI Jasielski Marsz Wolności w związku z rocznicą Akcji „Pensjonat” – poszerzony o walkę o wolność i niepodległość zwieńczoną narodzinami II RP. SMJiRJ planuje też organizację sesji popularnonaukowej „Ziemia Jasielska i jej mieszkańcy w drodze do Niepodległej II Rzeczypospolitej” i przygotowanie plenerowego widowiska historycznego na płycie Rynku – „Listopad 1918 r. w Jaśle” – na kanwie wydarzeń ściągnięcia godła zaborcy i zawieszenia godła polskiego i „pochowania” symboli władzy austriackiej, połączonego z wspólnym „radosnym” śpiewaniem pieśni patriotycznych na płycie Rynku. Wspólnie z władzami miasta planowane jest również odsłonięcie skromnej tablicy upamiętniającej wkład jaślan w walkę o niepodległość Polski.

Tekst i zdjęcia R. Michałowski.

Komentarze wyłączone.