Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym ważnym wydarzeniem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają do udziału w kolejnym Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”. Mile widziane są prace wszystkich młodych i starszych pasjonatów fotografii z Jasła i i regionu. Tegoroczna XXIV edycja nosi tytuł: „JASIELSKIE  ŚLADY  WALK  O  NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Organizatorom zależy na tym, aby uczestnicy ukazali różne miejsca związane z dążeniami jaślan do odzyskania niepodległości w sposób ciekawy i oryginalny. Zachęcamy do twórczej pracy i do wykreowania własnych, autorskich wizji takich upamiętnionych „śladów walk o niepodległość”. Zapraszamy wszystkich fotografujących do uczestnictwa w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również  forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i  spojrzenie na temat. Szczegóły dotyczące XXIV Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” – znajdują się w jego regulaminie.

Foto: Jedna z prac konkursowych – autorka B. Janiszewska

SMJiRJ i MDK w Jaśle.

 

REGULAMIN XXIV KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO  „JASŁO  –  MOJE MIASTO”

 ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

UCZESTNICY: -KAT. I –    DZIECI I MŁODZIEŻ WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ; – KAT. II –    OSOBY DOROSŁE TEMATYKA OBECNEJ  EDYCJI TO:

 „JASIELSKIE ŚLADY WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 5 PRAC; OBOWIĄZUJE UJEDNOLICONY FORMAT PRAC  – 18 x 24 CM; NA ODWROCIE KAŻDEJ PRACY NALEŻY PODAĆ:IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ (UCZNIOWIE), ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES E – MAIL; Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji)

 # # #   #   # # #

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 15. 12. 2018 ROKU; O TERMINIE ROZDANIA ATRAKCYJNYCH NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI

# # #   #   # # #

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ LUB SKŁADAĆ:    MŁODZIEŻOWY DOM  KULTURY, UL. JANA PAWŁA II 8A,     38 – 200 JASŁO,       TEL.: 13/446 59 25

Każdy Uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ.

Miejscowość, data           Podpis Uczestnika          Podpis Rodzica (u osób niepełnoletnich)

Komentarze wyłączone.