Młody jasielski regionalista nr 1 w Polsce

Kacper Janiga – członek Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza – zwyciężył i otrzymał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – „Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 – projekt edukacyjny” w kategorii prezentacja multimedialna. Opiekunem młodego jaślanina był jego nauczyciel historii, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galeria Porczyńskich w Warszawie przy Placu Bankowym 1.

Konkurs ten przybliżał bohaterów i wydarzenia jakie miały miejsce w poszczególnych województwach, jak najbliżej miejsc zamieszkania uczniów, którzy i które w jakiś sposób wiążą się z okresem lat 1887-1922, czyli czasem związanym z walką o niepodległość naszego państwa. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Polegał na zebraniu i analizie wielu materiałów źródłowych oraz na wykonaniu pracy w formie opisowej lub audiowizualnej. Kacper zebrał materiały o ludziach, wydarzeniach i miejscach, które mocno związały się z wkładem jaślan i ludzi regionu w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warto dodać, że w tym konkursie uhonorowano też koleżanki i kolegów szkolnych Kacpra, również członków Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W kategorii: film –  wyróżnienie przyznano zespołowi w składzie: Adriana Soczek, Natalia Więcek i Dawid Skocz, a w kategorii: gry edukacyjne – wyróżnienie otrzymał Maciej Narbuttowicz. Organizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jak zauważa opiekun młodego laureata – Wiesław Hap: „Kacper to pasjonat historii, swoją wiedzę wykazuje nie tylko na lekcji, jest też aktywnym członkiem koła historyczno-regionalnego, laureatem kilku znaczących konkursów, m.in. w ubiegłym roku był laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego, corocznie też znajduje się w zwycięskim zespole Turnieju Wiedzy o Jaśle. W ostatnim czasie wspólnie z kolegą i tak jak on harcerzem – Maćkiem Narbuttowiczem – w duecie wygrali konkurs międzyszkolny zorganizowany przez SP nr 4 na historyczną prezentację multimedialną  „Ślady Wielkiej Wojny”, na który przygotowali bardzo ciekawy materiał o cmentarzach z tego okresu w naszym regionie”.

/PS/

 

Komentarze wyłączone.