SMJiRJ współorganizowało premierę dwóch filmów o Jaśle

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury o godz. 12.00 i 18.00 odbyła się projekcja dwóch filmów poświęconych dziejom Jasła. Organizatorami tego przedsięwzięcia kulturalnego byli: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle i Jasielski Dom Kultury. Patronat nad nim objęli: Burmistrz Miasta Jasła i Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

(fot. Marcin Dziedzic Jaslo4u)

Pierwszy z filmów – czternastominutowy „Historyczny spacer po Jaśle” śladami bohaterów walczących o niepodległość Polski, miejsc pamięci, tablic, pomników i obelisków na terenie miasta. Film ten został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”. Drugi, półgodzinny film to „Perła Podkarpacia w archiwalnych fotografiach na tle muzyki z epoki. Jasło w okresie autonomii galicyjskiej i II RP”. Powstał on na bazie projektu badawczego w Jasielskiej Lidze Naukowej z „Lotosem”, który w 2018 r. otrzymał nagrodę główną. Jest to opowieść historyczna o historii Jasła ze szczególnym uwzględnieniem czasów zawartych w tytule, wzbogacona obrazami w kolorze sepii i cicho sączącą się muzyką.

W obydwu filmach ich młodzi autorzy pod opieką Wiesława Hapa wykorzystali teksty historyczne jego autorstwa oraz skorzystali z mnóstwa źródeł: starych fotografii i pocztówek, dokumentów, portretów, m.in. z archiwów i zbiorów, w tym lokalnych, m.in. Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Muzeum Regionalnego w Jaśle, Jerzego Rucińskiego, Felicji Jałosińskiej, Zdzisława Świstaka  i Wiesława Hapa. Całość wzbogacili fragmentami melodii z przełomu XIX i XX w. oraz z okresu międzywojennego. Ich szczegółowy wykaz zamieścili w napisach końcowych filmów.

Pierwszy seans został obejrzany przez uczniów jasielskich szkół, którzy wypełnili całą salę widowiskową JDK. Drugi, popołudniowy, otwarty dla mieszkańców Jasła, cieszył się również dużą frekwencją, około dwustu osób. Całość wydarzenia prowadził jego pomysłodawca, Wiesław Hap – historyk i regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Przed pierwszą projekcją głos zabrała Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Miasta Jasła. Pogratulowała młodym autorom i ich opiekunowi oraz podkreśliła, że pomysł jednego z filmów był pokłosiem ostatniej edycji „Jasielskiej Naukowej Ligi z Lotosem”, w którym zwyciężył trzyosobowy zespół autorek, który później, już w fazie kręcenia filmu uzupełnił ich kolega. 

Na zdjęciu Wiesław Hap, prezes SMJiRJ (fot. Marcin Dziedzic Jaslo4u)

W drugiej części popołudniowej spotkania, w imieniu władz samorządowych słowa uznania całej piątce sprawców tego filmowego projektu złożył Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła. Zwrócił uwagę na aspekt patriotyczny działań jakie od lat prowadzi z młodzieżą Wiesław Hap. Ten ostatni zaś powiedział: „Dla Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, organizacji działającej w Jaśle od ponad 50 lat, współpraca ze szkołami i młodzieżą jest od lat bardzo ważna. To dla młodych ludzi stowarzyszenie organizuje m.in. Turnieje Wiedzy o Jaśle i Konkursy Fotograficzne „Jasło – Moje Miasto”. To we współpracy ze Stowarzyszeniem działają w niektórych szkołach Młodzieżowe Koła Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. I to właśnie czwórka uczniów z takiego koła przygotowała te dwa filmy. Przez kilka lat miałem przyjemność współpracować z nimi jako ich nauczyciel i prowadzący szkolne koło historyczno – regionalne w SP nr 12 i w Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Dziś są oni uczniami pierwszych klas jasielskich szkół ponadgimnazjalnych: Natalia Więcek – I LO, Adriana Soczek – II LO, Katarzyna Kozłowska – ZS nr 4 – „Ekonomika” i Dawid Skocz – Zespołu Szkół Technicznych”.

Stoją od prawej W. Hap, A.Soczek, K. Kozłowska, N. Więcek, D. Skocz (fot. Piotr Juryś)

Młodzi regionaliści również podzielili się kilkoma zdaniami. Katarzyna Kozłowska powiedziała: „Udział w przygotowaniu filmu o Jaśle dało mi wiele satysfakcji. Przy okazji lepiej poznałam historię Jasła i ludzi, którzy stąd pochodzili a później odegrali ważną rolę w polskiej historii, nauce i kulturze. Przy okazji poznałam wiele starych zdjęć dawnego Jasła”. Dawid Skocz uzupełnił: „Te dwa filmy to tylko malutki wycinek, tego co robiliśmy w ramach dodatkowych zajęć z historii. Były to także liczne prezentacje multimedialne i albumy na temat Jasła i wybitnych jaślan. Udział w tych zajęciach dał mi dużo”. Z kolei Natalia Więcek zwróciła uwagę, że: „Te dwa filmy w jakiś sposób zamknęły naszą naukę w poprzedniej szkole i działalność w kole historyczno-regionalnym. Mieliśmy sukcesy w konkursach z dziejów regionu na szczeblach; ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. M.in. także w corocznych Turniejach Wiedzy o Jaśle. Były to fajne chwile wspólnej nauki i zabawy, zdobywania wiedzy i spotykania ciekawych ludzi”. Na koniec Adriana Soczek dodała: „Cieszę się, że wzięłam udział w tych dwóch projektach filmowych o historii mojego miasta. Nie zapomnę także udziału w innych działaniach i konkursach w jakich brałam udział jako członkini koła historyczno-regionalnego w Gimnazjum nr 2. Na zawsze pozostanie mi np. w pamięci scena, gdy w Warszawie odbierałam nagrodę w ogólnopolskim konkursie historycznym w obecności córki rotmistrza Pileckiego”.

(fot. Marcin Dziedzic Jaslo4u)

Partnerów tego przedsięwzięcia kulturalnego reprezentowali – Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle i Janusz Szewczyk – dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.

 Organizatorzy serdecznie dziękują widzom obecnym na seansach za bardzo ciepłe i życzliwe przyjęcie przedstawionych filmów.

SMJiRJ

Komentarze wyłączone.