Spotkanie autorskie z Wiesławem Hapem – Prezesem SMJiRJ

Spotkanie autorskie z Prezesem SMJiRJ

 13 maja 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przekazała do lokalnych mediów zapowiedź:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zapraszają na spotkanie z cyklu „Rozmowy o regionie” z Wiesławem Hapem.

Historyk, regionalista, działacz społeczny, nauczyciel w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jest również założycielem i drużynowym 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Od lat swoimi pasjami, harcerskimi ideałami, zamiłowaniem do naszego regionu i wiedzą dzieli się z młodzieżą i dorosłymi. Od 2011 roku pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji o historii i dziedzictwie kulturowym Jasielszczyzny m. in.: „Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną”, „Wierni do końca”, „Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem”, „Mam szczerą wolę … z dziejów harcerstwa jasielskiego”, „Jaślanie znani i nieznani”, „Jasło dawne – zniszczone – odbudowane – współczesne”, „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)”. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Czytelni Regionalnej MBP w Jaśle (ul. Kołłątaja 1, I piętro).           (MBP w Jaśle)

Ludzie, miejsca, historia – spotkanie z Wiesławem Hapem

16 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o regionie” podczas którego o swoim pisarskim dorobku, nauczaniu i działalności społecznej opowiedział Wiesław Hap.  Historyk, regionalista, nauczyciel i społecznik, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest autorem i współautorem wielu artykułów i publikacji związanych z historią naszego miasta i regionu. Pisać zaczął już na studiach. Przygotowany na konferencję referat o Armii Krajowej przyczynił się do powstania jego pierwszej książki „Kedyw Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów”. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się kolejne publikacje związane z historią Jasielszczyzny i życiem jej mieszkańców: „Obwód ZWZ-AK Jasło”, „Ziemia Jasielska naszą małą ojczyzną”, „Jasło dawne – zniszczone – odbudowane – współczesne” czy „Jasielska droga do niepodległej Polski (1768-1922)”. Możemy być dumni z Jasła i jego mieszkańców, którzy ciężką pracą i determinacją wydźwignęli miasto z ruin – podkreślił autor.

W swoim dorobku historyk poświęcił wiele uwagi harcerstwu, z którym sam jest związany, będąc założycielem i drużynowym 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płka Leopolda Lisa-Kuli. Tej tematyce poświęcone są książki: „Wierni do końca”, „Mam szczerą wolę … z dziejów harcerstwa jasielskiego” oraz „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim…” będąca jedynym źródłem informacji o bogatej działalności Lisów, ponieważ większość dokumentów i pamiątek związanych z drużyną zostało zniszczonych w wyniku powodzi, która nawiedziła Jasło w 2010 roku. Podczas wędrówek autora z harcerzami po okolicy zrodził się pomysł przygotowania materiałów, które ukazywałyby ciekawe, warte zobaczenia w naszym regionie miejsca. Tak powstał m. in. „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie” oraz albumy z tekstami jego autorstwa: „Ziemia Jasielska : skarby przyrody i kultury” czy „Jasielskie pejzaże” zakończone słowami: Jasło jest miastem wyjątkowym i magicznym. Miało nie istnieć, ale wbrew wszystkiemu przetrwało i żyje nadal. (…) Nie wszystko co cenne i warte utrwalenia w pamięci oraz zobaczenia w naszym mieście zostało zawarte na tych kartach. Ten świadomy niedosyt ma jednak zachęcić (…) do kolejnych powrotów do Jasła, bohaterskiego i malowniczego miasta nad trzema rzekami…

Dla autora bardzo ważni są ludzie, czemu daje wyraz w publikacjach poświęconych znanym jaślanom, tym którzy na przestrzeni wieków dzięki swoim dokonaniom zapisali się w historii i tym, którzy dziś sprawiają, że możemy być dumni z naszego miasta: Każda książka to historia poznawania ciekawych ludzi, odkrywania ciekawostek o ich życiu, „odbrązowiania” wybitnych jednostek, pokazywania nie tylko ich osiągnięć, ale również tego jacy byli naprawdę w codziennym życiu. Przedstawianie ich w taki sposób uświadamia nam, że każdy z nas jest zdolny do wielkich czynów. Mówiąc o swoich książkach, pracy z młodzieżą i działalności w Stowarzyszeniu Wiesław Hap wielokrotnie podkreślał, jak bardzo jest wdzięczny i szczęśliwy, że udało mu się spotkać na swojej drodze i poznać historie tak wielu wspaniałych ludzi. Warto zapisywać wspomnienia, bo ludzie którzy odchodzą to skarbnica wiedzy. Pisanie książek, działalność w harcerstwie i praca z młodzieżą to działania warte wysiłku i poświęconego czasu, ponieważ dzięki nim można rozbudzić i podtrzymać w młodych ludziach miłość do naszego miasta, do naszej małej ojczyzny – powiedział na zakończenie. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

MBP w Jaśle

Artykuł poświęcony spotkaniu ukazał się również na portalu Jaslo4u.pl:

Regionalista z krwi i kości

O swojej „małej ojczyźnie” wie niemal wszystko. Wiesław Hap, regionalista, historyk, nauczyciel i wychowawca, bo o nim tutaj mowa, podczas spotkania z cyklu „Rozmowy o regionie” opowiedział o swoim niezwykle bogatym i różnorodnym dorobku pisarskim.

Spotkanie z Wiesławem Hapem odbyło się w ubiegły czwartek w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Była to kolejna odsłona cyklu o wymownej nazwie „Rozmowy o regionie”. Wydaje się, że postać Wiesława Hapa, regionalisty, nauczyciela, harcerza, społecznika wreszcie wychowawcy będącego wzorem godnym do naśladowania przez jasielską młodzież idealnie wpasowuje się w tego rodzaju konwencję.

 

Wiesław Hap

Z powodzeniem bowiem można by określić go mianem omnibusa, w odniesieniu do dziedziny, jaką jest historia regionalna. To ona właśnie stała się dla Wiesława Hapa swoistego rodzaju uzależnieniem, pasją, którą jako nauczyciel oraz wieloletni członek, a teraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego nieustannie dzieli się z pobratymcami. W czwartkowe popołudnie towarzyszyły mu atrybuty w postaci prac jego autorstwa. To im właśnie oraz historii ich powstania Wiesław Hap poświęcił najwięcej uwagi podczas trwającego niemal godzinę spotkania. Pamięcią wrócił do początków swojej przygody z pisarstwem. Jej geneza sięga czasów, kiedy był jeszcze studentem. Wówczas na jedną z konferencji naukowych miał przygotować referat, którego tematem była Armia Krajowa. Jak wspomina, nie wszystkim spodobała się jego treść. – Był to 1988 r., czas przełomu. Historia była wtedy jeszcze bardzo skostniała. Częściej mówiło się przecież w kręgach naukowych o działalności Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. O Armii Krajowej mówiło się zdecydowanie mniej lub wcale. Przygotowałem, więc referat, który, jak się okazało niespecjalnie przypadł do gustu profesorom. Spodobał się jednak ludziom młodym, studentom oraz ludziom z niezależnego harcerstwa – mówił.  Potem jeszcze wiele razy wracał do tematyki związanej z działalnością Armii Krajowej w regionie jasielskim. Pierwszą wydaną przy wsparciu Jasielskiego Domu Kultury pracą, była książka pod tytułem „Kedyw Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów”. Była ona konsekwencją podjętych przez Wiesława Hapa badań dla potrzeb przygotowania pracy magisterskiej. W kolejnych latach ukazały się kolejne monografie jego autorstwa, z których warto wspomnieć choćby o książce „Obwód ZWZ-AK Jasło”. Wiele miejsca w swojej pisarskiej działalności poświęcił historii harcerstwa w Jaśle. Nie powinno to dziwić, bowiem, to nie, kto inny jak Wiesław Hap powołał niegdyś do życia 139. Drużynę Harcerską „Lisy” im. płka Leopolda Lisa-Kuli. Zagadnieniu temu poświęcił prace pod tytułem „Wierni do końca”, „Mam szczerą wolę … z dziejów harcerstwa jasielskiego” oraz „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim…”. Szczególne znaczenie dla uwiecznienia dziejów jasielskiego harcerstwa a w szczególności historii „Lisów”, jak podkreśla ma ostatnia z wymienionych prac.

Książka ta jest związana z dwudziestoleciem drużyny. Z myślą o upamiętnieniu tej rocznicy przystąpiłem do jej pisania w 2010 r. Było to chyba zrządzenie losu. W tym roku przecież Jasło nawiedziła powódź. W naszej harcówce wszystko uległo zniszczeniu. Wszystko uległo zniszczeniu. Przygotowując książkę, na szczęście wszystkie nasze osiągnięcia skrupulatnie spisałem – wspomina.

W swoim bogatym dorobku Wiesław Hap ma wiele prac, których tematyka związana jest z szeroko pojętym dorobkiem kulturowym Jasła i regionu jasielskiego. Do nich zaliczyć można na przykład „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie”, „Ziemia Jasielska: skarby przyrody i kultury” wydana w formie albumu, „Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną” czy też „Gmina Jasło, miejsce jak żadne inne. Z dziejów miejscowości”.

W kręgu zainteresowań Wiesława Hapa znaleźli się również znani Jaślanie. Pierwszym efektem owych zainteresowań było powstanie książki pod tytułem „Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem”. Dekadę później wraz ze Zdzisławem Świstakiem wydał pracę „Jaślanie znani i nieznani”. – Wspólnie z panem Zdzisławem postanowiliśmy przystąpić do prac nad książką, z założeniem, że znajdą się w niej zupełnie nowi ludzie. Różnymi drogami docierałem do takich postaci, o których nie było słowa w poprzednich publikacjach, lub informacje o nich były bardzo skąpe. Udało mi się dotrzeć do informacji m.in. na temat profesora Andrzeja Olbrota, wybitnego inżyniera, zamordowanego przez swojego studenta, Ryszarda Łukasika, admirała floty Marynarki Wojennej, czy też Jacka Grüna, pierwszego perkusisty Budki Suflera. Postaci tych jest znacznie więcej. Są to aktorzy, dziennikarze, sportowcy, pisarze – mówi.

Wiesław Hap jest także autorem wielu piosenek harcerskich.  Teksty jego autorstwa ukazują się w wielu czasopismach i prasie drukowanej.                                         

MD

/RM/

Komentarze wyłączone.