Prelekcja historyczna naszego prezesa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Na zaproszenie Pani Doroty Woźnicy – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, w tej placówce odbyła się interesująca prelekcja Wiesława Hapa – historyka i regionalisty, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W trakcie godzinnego spotkania opierając się na przygotowanej prezentacji multimedialnej – z archiwalnymi fotografiami i dokumentami – opowiedział zebranym o dziejach Jasła i jaślan w latach II wojny światowej. Poniżej prezentujemy krótką notkę na temat tej prelekcji opublikowaną przez jasielską MBP.

 

Jasło pamięta o swoich bohaterach

 W 80. rocznicę wydarzeń września w ramach cyklu „Rozmowy o regionie” odbyła się prelekcja Wiesława Hapa „Wojenna historia Jasła i jaślan” oraz otwarcie przygotowanej specjalnie z tej okazji wystawy „Zachować w pamięci – Jasło i jaślanie w latach II wojny światowej”. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedwojenne Jasło, które liczyło wówczas ok. 15 tysięcy mieszkańców jawi się nam we wspomnieniach jako jedno z najpiękniejszych miast w ówczesnej Galicji. Od początku wojny stało się celem niemieckich ataków. Stacjonowały tu znaczne siły Wehrmachtu, komendantury policji, garnizonu wojskowego i gestapo. Znajdowało się też więzienie – jedno z największych na Podkarpaciu, w którym Niemcy przetrzymywali tysiące Polaków.  Hitlerowcy rabowali i niszczyli dorobek jaślan. Tragiczny był los mieszkańców, szczególnie pochodzenia żydowskiego, którzy byli więzieni, zsyłani do obozów zagłady i mordowani – czytamy we wstępie do wystawy. Na słuchaczach niezwykłe wrażenie zrobiło przytoczone przez Wiesława Hapa wzruszające wspomnienie żołnierza Kazimierza Hefki, który musiał opuścić Jasło i z rozdzierającą tęsknotą spoglądał w kierunku Górki Klasztornej, gdzie mieszkała jego rodzina. U współczesnych do dzisiaj wywołuje niebywały żal utrata dorobku materialnego i duchowego. Jednak dzięki zachowanym listom i wspomnieniom możemy przywracać pamięć o tych, którzy zginęli. Jasło pamięta o swoich bohaterach – podsumował swoje wystąpienie Wiesław Hap. Pamięć jest potrzebna, aby oddać hołd tym, którzy zginęli i abyśmy umieli docenić to, że żyjemy w czasach pokoju – powiedziała na zakończenie Dorota Woźnica, dyrektor Biblioteki.

   (tekst i fot. MBP w Jaśle)

Komentarze wyłączone.