Żywa lekcja jasielskiej historii

Przez cały wrzesień jasielska 139. Drużyna Harcerska „Lisy” im. płka Leopolda Lisa-Kuli, pod opieką swojego drużynowego i jednocześnie prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesława Hapa, prowadziła akcję „Pamiętamy o miejscach pamięci z I i II wojny światowej w Jaśle”.

Była to nie tylko żywa lekcja jasielskiej historii, ale również sprzątanie i porządkowanie miejsc pamięci w naszym mieście.

– Niezwykle ważne jest to, by w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaangażować młodych ludzi w upamiętnianie i upowszechnianie naszej lokalnej historii. Jestem przekonany, że się to udało, gdyż wiele druhen i druhów stwierdziło, że przy okazji różnych rodzinnych spacerów po Jaśle, zwrócą uwagę swoich bliskich na poznane pomniki, tablice i obeliski oraz związaną z nimi historię – podkreśla koordynator akcji Wiesław Hap.  

Sprzątanie obejścia pomnika Adama Loreta w parku


Prace przy pomniku Armii Krajowej w Jaśle


Mycie tablicy poświęconej oddziałowi jasielskiego Związku Strzeleckiego


Prace porządkowe na grobie ppłk. Józefa Modrzejewskiego

 

Sprzątanie pomnika saperów obok rzeki Ropy

 

Prace porządkowe w celi Bursy

W efekcie ponad trzydziestoosobowa grupa druhen i druhów ze 139. DH „Lisy” nie tylko uzyskała sporo informacji na temat miejsc pamięci w Jaśle (prelekcje, prezentacje i wystawa), ale również odwiedziła i posprzątała wiele miejsc pamięci.

Dziękujemy i gratulujemy postawy!

UM w Jaśle

Komentarze wyłączone.