Pani Łucja na zawsze pozostanie w naszych sercach

W czwartek 7 maja 2020 r. zmarła Łucja Filipek, zasłużona działaczka oświatowa i kulturalna, nauczycielka, harcmistrzyni oraz członkini władz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu.

 

  Urodziła się  28 października 1948 r. w Bączalu Górnym. Od wielu lat mieszkała w Jaśle.  Od początku pracy zawodowej jako nauczycielka bardzo angażowała się w pracę społeczną na płaszczyźnie edukacji, wychowania i kultury. Była wychowawczynią i przyjacielem licznej grupy uczniów – dzieci i młodzieży. Przez wiele lat była instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Dosłużyła się najwyższego stopnia harcmistrzyni. Z powodzeniem prowadziła drużyny harcerzy młodszych i gromady zuchowe w szkołach: w Krajowicach, w Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle-Sobniowie oraz w Szkole Podstawowej nr 9 w Jaśle. Za ogromny wkład w pracy edukacyjnej i wychowawczej – w tym na niwie wychowania patriotycznego, działalności kulturalnej i opieki nad zabytkami oraz miejscami pamięci została uhonorowana m.in.: „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, „Krzyżem za Zasługi dla ZHP”, „Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, „Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” i „Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego”. W każdej z wymienionych szkół w których pracowała, z pełnym oddaniem prowadziła kółka historyczne z mocnym ukierunkowaniem na regionalizm. Były to zajęcia dotyczące dziejów i kultury Jasła oraz Jasielszczyzny. W ramach tych wieloletnich działań, społecznie i z dobrymi efektami, przygotowywała uczniów do udziału w „Turniejach Wiedzy o Jaśle” oraz w „Turniejach Wiedzy o Regionie”. Już wówczas była członkinią Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Po przejściu na emeryturę ŚP. Pani Łucja Filipek w pełni zaangażowała się w pracę społeczną w Stowarzyszeniu. Przez kilka kadencji była wybierana do Zarządu SMJiRJ w którym przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza i zastępcy sekretarza. Z pełnym zaangażowaniem prowadziła również kronikę Stowarzyszenia. Przez szereg lat była czynnym członkiem jury w corocznych „Turniejach Wiedzy o Jaśle” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Angażowała się w prowadzone przez Stowarzyszenie kiermasze wydawnictw i w sprzedaż na rzecz realizacji celów statutowych książek SMJiRJ. Poświęcała na to wiele czasu w trakcie różnego typu imprez kulturalnych, m.in. takich jak „Dni Jasła” oraz „Międzynarodowe Dni Wina”. Ma również swój wkład w rozwój kultury w Jaśle jako współautorka tekstów takich wydawnictw jak m.in.: „10 lat Szkoły Podstawowej nr 9 im. Olimpijczyków Polskich w Jaśle”, „Jasielskie szkoły podstawowe”, „Jasło na przełomie II i III tysiąclecia” i „Encyklopedia Jasła”. W 2015 r. na wniosek SMJiRJ otrzymała z rąk burmistrza Nagrodę Miasta Jasła w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

ŚP. Pani Łucja była wspaniałym Człowiekiem, żoną, matką, babcią, teściową, koleżanką. Była Osobą dobrą, kulturalną, skromną, życzliwą, pogodną, uczynną, ciepłą, pełną radości, zaangażowaną w pracy i służbie społecznej. Dla wszystkich, którzy Ją znali, Jej odejście to niepowetowana strata i bolesna wyrwa. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek wtedy jest szczęśliwy, gdy dzieli się z innymi. ŚP. Pani Łucja tak się dzieliła. Nie cała umarła. Pozostał Jej dorobek i wspomnienia, a one nie umierają. Druhno Harcmistrzyni – „przy innym ogniu,   w inną noc – do zobaczenia znów”, Droga Koleżanko społeczniczko – na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.  Niech dobry Bóg i Matka Boża zaopiekują się Tobą.

Rodzinie Zmarłej składamy szczere i z serca płynące kondolencje oraz wyrazy największego serdecznego współczucia.

W imieniu Zarządu SMJiRJ – prezes Wiesław Hap

 

Komentarze wyłączone.