Uczennice propagują wiedzę o zasłużonych jaślanach

Anika Koba, Julia Tarnowska i Zuzanna Skałba, szóstoklasistki ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, ramach „Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem” zrealizowały ciekawy projekt badawczy dotyczący środowiska lokalnego pod tytułem „Stary Cmentarz w Jaśle – mało znane źródło wiedzy o dziejach Jasła. Jak zdobyć, utrwalić i upowszechnić informacje na temat zapomnianych a zasłużonych ludziach spoczywających na jasielskiej nekropolii?” W jego trakcie m.in. opracowały katalog kilkudziesięciu zasłużonych jaślan pochowanych na cmentarzu, składający się z fotografii (portretu) osoby, zdjęcia i rysunku jej grobu (grobowca, nagrobka) oraz jej notki biograficznej. Uczennice są dumne, że tak dobrze poznały dorobek takich postaci jak m.in.: lekarza i patrioty Waleriana Leszczyca Macudzińskiego, architekta i społecznika Stanisława Macudzińskiego,  malarza Zdzisława Truskolaskiego,  patriotów i pedagogów – Władysława Węgrzyńskiego, Adolfa Szostkiewicza, Jana Pyrka, Kazimierza Zielińskiego i Stanisława Lasockiego, lekarza i patrioty Mieczysława Stanka,  marynarza i pisarza Wincentego Cygana, podpułkownika Józefa Modrzejewskiego, historyka prof. Stanisława Cynarskiego, społecznika i działacza spółdzielczego Sebastiana Drozda, lekarzy, społeczników i działaczy kultury Józefa i Stanisław Kadyiów, zasłużonego burmistrza  Antoniego Koralewskiego, działacza TG „Sokół” Włodzimierza Kuziana, dziennikarza i literata Józefa Przewłockiego-Watrę, artystów –  Andrzeja Szajnę,  Stanisława Witowskiego-Iskrzyniaka, Wilhelma Neya, księdza i społecznika  Jana Chryzostoma Paska, zasłużonych pracowników służby zdrowia i akowców – Luizę i Franciszka Różańskich, patriotów, społeczników – Romualda Palcha, Karola Polaka, Władysława Mendysa, Zygmunta Kachlika, Michała Rymarza, Marcina i Bogusława Mastejów, lekarzy i społeczników – Albina Pietrusa i Mariana Zawilińskiego oraz wielu innych.

Zachęcamy do zapoznania się z ich pracą pod linkiem

Praca o zasłużonych jaślanach spoczywających na Starym Cmentarzu w Jaśle

Komentarze wyłączone.