Zapraszamy do konkursu

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zaprasza dzieci i młodzież jasielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do uczestnictwa w konkursie historycznym i plastycznym „100. rocznica „Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udziału w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” organizowanym z okazji Roku Stulecia tych wydarzeń.

Celem konkursu oprócz rozbudzania inwencji twórczej jest edukacja i kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie u najmłodszych mieszkańców naszego miasta i powiatu.  Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Jasła oraz osoby dorosłe. Warunki uczestnictwa określa poniższy Regulamin.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają dyplomy i nagrody.

 

Regulamin konkursu historyczno-plastycznego

/rm/

Komentarze wyłączone.