Wyniki w konkursie historycznym i plastycznym

 „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udział w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego  w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła.

 

 

 

 

Kategoria: Prace historyczne

Szkoły podstawowe:  1. Lena Kraus – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                       2. Maksymilian Dranka – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                        3. Jakub Motyka – SP nr 2 w Jaśle

                                                      Wyróżnienia:

                                        Milena Gajda – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                        Natalia Kopeć – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                        Igor Sudyka – SP nr 2 w Jaśle

Szkoły ponadpodstawowe:  1. Artur Czech – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle („Ekonomik”)

                                                  2. Wiktoria Gorczyca – I LO w Jaśle

                                                  3. Kamil Sajdak – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle („Chemik”)

 

Prace oceniała komisja: Magdalena Białek, Józef Laskowski, Jacek Nawrocki, Patryk Łukasik.

                                            Kategoria: Prace plastyczne

Szkoły podstawowe: 

Klasy I-III:                 1. Michał Kras – SP nr  2 w Jaśle

                                     2. Dorian Wachowski – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                     3. Damian Niemczyński – SP nr 6 w Jaśle

                                                      Wyróżnienia:

                                      Antonina Gajda – SP nr 6 w Jaśle

                                      Adrianna Dąbrowska – SP nr 2 w Jaśle

                                      Oliwier Dranka – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

 

Klasy IV-V:              1. Mikołaj Żebracki – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                   2. Anna Mazan – SP nr 4 w Jaśle

                                   3. Ksawery Kardaś – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                                        Wyróżnienia:

                                      Malwina Kopcza – SP nr 6 w Jaśle

                                      Nikola Jakubowska – SP nr 4 w Jaśle

                                      Maja Okarma – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                      Maria Wanat – SP nr 4 w Jaśle

 

Klasy VI-VIII:           1. Kinga Moskal – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                     2. Julia Tarnowska – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                     3. Zuzanna Niemiec – SP nr 4 w Jaśle

                                                       Wyróżnienia:

                                      Zuzanna Jasińska – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

                                      Paulina Tomkowicz – SP nr 4 w Jaśle

                                      Maja Witusik – SP nr 12 z O.I. w Jaśle

 

Szkoły ponadpodstawowe: 1. Patrycja Zoła – II LO w Jaśle

                                                 2. Emilia Smoleń – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle („Chemik”)

                                                 3. Konrad Sokołowski – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle („Chemik”)

                                                         Wyróżnienia:

                                                Gabriela Schmidt – I LO w Jaśle

                                                 Zuzanna Koštál  – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle („Chemik”)

                                                 Maciej Narbuttowicz – LO w Kołaczycach

 

Prace oceniała komisja: Anna Brożyna, Bogdan Samborski, Tomasz Kasprzyk, Andrzej Gawlewicz.

Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zniesieniu ograniczeń związanych z koronawirusem. W sytuacji gdyby ten czas znacznie wydłużał się, organizatorzy postarają się dotrzeć do szkół laureatów i przekazać dyplomy i nagrody dla uczniów.

Komentarze wyłączone.