Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zaprasza dzieci i młodzież ze szkół jasielskich do udziału w konkursie plastycznym na temat „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” w ramach projektu „Bitwa Warszawska-Cud nad Wisłą – ku wiecznej pamięci mieszkańców Jasła” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zadaniu publicznym pod nazwą  „Historyczny Mural-1920-polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

 

 

 

 

 

  1. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” w kategoriach:
  2. Rysunek okolicznościowy lub kartka pocztowa – przeznaczona dla uczniów 1-3 klasy szkół podstawowych;
  3. Plakat – przeznaczona dla uczniów 4-8 klasy szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
  4. Komiks lub prezentacja multimedialna – przeznaczona dla uczniów 4-8 klasy szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
  5. Projekt znaczka pocztowego – przeznaczona dla uczniów 4-8 klasy szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
  7. Cele konkursu: – edukacja patriotyczna i kształtowanie postaw miłości do Polski, – rozwijanie zainteresowań historią narodu i państwa polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej oraz Bitwy Warszawskiej, – przypominanie bohaterskich postaw i postaci broniących w 1920 r. niepodległego bytu polskiego, – rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci i młodzieży, – rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.
  8. Zasady wykonywania prac i ich oceniania:

– Każda z prac może być wykonana w dowolnej technice, nie ma wymagań co do stylu, kolorów (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, flamastrami, kolaż z pominięciem materiałów sypkich, itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu,

– Format pracy – maksymalny A3,

– Każda praca musi zawierać na odwrocie opis: imię, nazwisko,  wiek ucznia, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i e-mail ucznia lub Rodzica,

– Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne, zgodność z faktami historycznymi,

– Prace należy dostarczyć do 23 października 2020 r. do biura Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, ul. Śniadeckich 15, 38-200 Jasło. Kontakt tel. 505 661 224.

– Wręczenie nagród odbędzie się początkiem listopada 2020 r.  – w okolicach Święta Niepodległości – o miejscu i czasie podsumowania konkursu jego laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową i telefoniczną. – Poniżej podajemy wzór karty zgłoszenia.

Karta_zgloszenia_PDF

Karta_zgloszenia_DOC

 

Komentarze wyłączone.