Nasze Stowarzyszenie zakończyło ciekawy projekt

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zrealizowało zadanie publiczne „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowane ze środków budżetu Miasta Jasła. Projekt, trwający blisko trzy miesiące, polegał na upamiętnieniu 77. rocznicy Akcji „Pensjonat” (uwolnienia więźniów z więzienia niemieckiego w Jaśle) oraz 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. W jego trakcie przygotowano komiks „Akcja Pensjonat” autorstwa Piotra Hudymy. W wersji elektronicznej umieszczono go na stronie internetowej SMJiRJ jasloiregion.pl. Oprócz tego wydano go w formie papierowej, podobnie jak i uzupełniającą go publikację historyczno-opisową „Tej nocy spełnił się sen o wolności” Wiesława Hapa. Zrealizowano też audycję audio „Gawęda o Akcji Pensjonat” W. Hapa, również dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Kolejnym efektem projektu stała się prezentacja multimedialna „Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasielskiej w Bitwie Warszawskiej, w bitwie pod Firlejówką i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” autorstwa Mariusza Skiby. Została zamieszczona na stronie jasloiregion.pl oraz zapisana na płytkach CD. Wydano też folder historyczny na temat „Udział jaślan i mieszkańców Ziemi Jasielskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, w Bitwie Warszawskiej i bitwie pod Firlejówką”. Wszystkie te materiały zostały nieodpłatnie przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, jej filii, jasielskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, jasielskich szkół, do Komendy Hufca ZHP na potrzeby jasielskich drużyn harcerskich oraz laureatom konkursów historycznych i plastycznych organizowanych w ramach projektu przez SMJiRJ. Autorzy najciekawszych prac w tych konkursach otrzymali również zakupione na ten cel inne nagrody książkowe oraz wydawnictwa SMJiRJ. Ze względu na koronawirusa nie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów, organizatorzy przekazali dyplomy i nagrody do szkół laureatów i wyróżnionych uczniów.

Zarząd SMJiRJ

Komentarze wyłączone.