XXIX edycja „Turnieju Wiedzy o Jaśle” zakończona

Ten rok z wiadomych względów jest wyjątkowy. Wyjątkowy był też kolejny, tegoroczny, „Turniej Wiedzy o Jaśle”. Zanim podamy jego wyniki, przypomnijmy kilka fragmentów jego regulaminu.

Na terenie Miasta Jasła jest wiele miejsc pamięci: tablic, pomników, obelisków oraz obiektów architektury (czasami zaniedbanych, a nawet zrujnowanych) związanych z dziejami Jasła lub z osobami, które odegrały w historii Miasta ważną rolę. Zniszczone przez upływający czas – zachowały jeszcze ślady urody. Inne, opuszczone przez użytkowników, zostały wzięte we władanie przez przyrodę. Utrwalmy te miejsca, opiszmy je, narysujmy i namalujmy, wykonajmy o nich prezentację multimedialną. Zwróćmy na nie uwagę, póki jeszcze istnieją – a może przyczynimy się do ich ocalenia. Te miejsca zaś, które znajdują się w dobrym stanie – spróbujmy rozpropagować, upowszechnić w środowisku jasielskim i ocalmy pamięć o nich.

W tym roku, specyficznym ze względu na ograniczenia z powodu koronawirusa, tradycyjna forma Turnieju Wiedzy o Jaśle w maju nie odbyła się. Dlatego, aby utrzymać cykliczność tego ważnego projektu, proponujemy w tym roku nieco inną formułę wykazania się wiedzą o historii i o dniu dzisiejszym Miasta. Każdy uczeń będzie miał za zadanie zdobyć z różnych źródeł informacje na temat danego obiektu (obiektów), dotrzeć do niego (do nich) i spełnić wymagania stosowne do każdej kategorii.

Oczekujemy na prace uczniów w następujących kategoriach wiekowych: – z klas IV-VI szkół podstawowych: – z klas VII-VIII szkół podstawowych; – ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach merytorycznych:

– praca plastyczna – technika plastyczna dowolna (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, tuszem, węglem, flamastrami, kolaż z pominięciem materiałów sypkich, witraż, wydzieranka itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu, format pracy – maksymalny A2. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek uczniaa, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy.

– praca historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnychpraca opisowa (pisemna) w oparciu o różne źródła (maksymalnie 20 stron, wydruk komputerowy „papierowy” wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD).Praca może być wzbogacona o zdjęcia i dokumenty oraz wspomnienia. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek ucznia, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy.

– prezentacja multimedialna – powinna zawierać oprócz tekstu zdjęcia, rysunki, ryciny, itp., oraz bibliografię, liczyć nie więcej niż 20 slajdów, być zapisana na płycie CD
w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek ucznia, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy.

Wyniki konkursu w ramach XXIX Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”

pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Kategoria: praca historyczno-literacka

Grupa wiekowa: klasy 4-6 szkół podstawowych:

Miłosz Barzyk (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkół podstawowych:

Julia Tarnowska (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Iga Kosicka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – laureat

Milena Gajda (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Oliwia Głowa (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia Emilia Bućko (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Pola Plezia (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Karolina Zabawa (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Oliwia Wadas (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Szymon Wasilewski (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Weronika Strugała (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe:

Marcel Łącki (I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Kategoria: praca plastyczna

Grupa wiekowa: klasy 4-6 szkół podstawowych:

Martyna Cholewiak (Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle) – laureat

Maja Witusik (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Lena Kraus (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Nikola Słowakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Natalia Kopeć (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Natalia Nowak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Emilian Segin (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkół podstawowych:

Kinga Moskal (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Kacper Czajka (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Oliwier Drewnicki (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe:

Maciej Narbuttowicz (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach) – laureat

Jakub Nocek (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle) – laureat

Bartosz Grasela (I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Adam Narbuttowicz (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Kategoria: prezentacja multimedialna

Grupa wiekowa: klasy 4-6 szkół podstawowych:

Antoni Moskal (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Jakub Balwierz (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle) – laureat

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkół podstawowych:

Aleksandra Czech (Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle) – laureat

Marcin Socha (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle) – laureat

Liliana Czajka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – laureat

Jakub Cichoń (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – laureat

Szymon Stal (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – laureat

Damian Łącki (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – laureat

Aleksandra Błażejowska (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Iga Dubiel (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Robert Skiba (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Emilia Bućko (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Julia Bochnia (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Angelika Mól (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie II stopnia

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe:

Artur Czech (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle) – laureat

Jakub Nocek (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle) – wyróżnienie I stopnia

Prace uczniów oceniało profesjonalne jury w składzie: Anna Brożyna, Jacek Bracik, Andrzej Gawlewicz, Tomasz Kasprzyk, Robert Nowiński, Bogdan Samborski, Ryszard Turek.

Ze względu na stan epidemii nie zostało zorganizowane uroczyste podsumowanie turnieju-konkursu. Nagrody ufundowane przez Miasto Jasło, Starostwo Powiatowe w Jaśle i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle oraz dyplomy dla nagrodzonych zostały przekazane do ich macierzystych szkół.

 

 

Komentarze wyłączone.