Uczciliśmy pamięć o ważnym wydarzeniu

Wieczorem 6 sierpnia, w 78. rocznicę uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r., odbył się IX Jasielski Marsz Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i ofiar tej akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. Jego organizatorami byli jak co roku: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Komenda Hufca ZHP w Jaśle i Miasto Jasło. Patronat nad marszem objął Burmistrz Miasta Jasła.

  Uczestnicy marszu zebrali się o godz. 20.00 przed jasielskim pomnikiem Armii Krajowej. Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego, wszystkich zebranych powitał przewodniczący zgromadzenia – prezes SMJiRJ, historyk i harcmistrz Wiesław Hap. Przybliżył genezę i ideę tego patriotycznego spotkania oraz poprowadził jego całość.

  Następnie zarys akcji „Pensjonat” przypomniał druh Krzysztof Kapłon. Z kolei druhna Gabriela Schmidt przybliżyła historię jasielskiego więzienia, a druh Marcin Nawrocki – dzieje „Bursy” jasielskiej, w latach wojny siedziby Gestapo i miejsca przesłuchań przewożonych z więzienia więźniów. Autorem tych tekstów historycznych był Wiesław Hap. W trakcie tej części pierwszej wydarzenia miał też miejsce występ wokalny druhny Gabrieli Czerwińskiej, która wykonała dwa utwory autorstwa Piotra Hudymy – „Droga do Żółkowa” i „Jasielski Marsz Wolności”. Głos zabrał również Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, który podziękował współpomysłodawcom Marszu – Wiesławowi Hapowi i Piotrowi Hudymie – za jego coroczne przygotowywanie i przeprowadzanie.

  Po zakończeniu tego słowno-muzycznego montażu pod pomnikiem AK, ruszył patriotyczny przemarsz trasą, jaką w sierpniową deszczową noc przed 78 laty przebyli więźniowie jasielskiego więzienia wraz z ich wyzwolicielami. Za harcerzami niosącymi flagę państwową i tablicę z logo marszu, ruszyli harcerze jasielskiego Hufca z zapalonymi pochodniami oraz pozostali jego uczestnicy. W zwartej kolumnie przeszli przez Górkę Klasztorną na plac przy kościele parafialnym na osiedlu Jasło-Żółków. Tam też z udziałem miejscowych mieszkańców i strażaków OSP odbyła się ostatnia część IX Jasielskiego Marszu Wolności. Po przywitaniu biorących w nim udział osób przez proboszcza miejscowej parafii ks. Jana Reczka oraz proboszcza emeryta – ks. Jana Gibałę i wspólnej modlitwie w intencji bohaterów „Pensjonatu”, uwolnionych w nim więźniów i późniejszych ofiar akcji, rozpalone zostało ognisko pamięci. Przy dźwiękach gitary druha Sebastiana Wiatra odśpiewano przy nim kilkanaście pieśni patriotycznych, żołnierskich i partyzanckich. Druh Marcin Grabek odczytał również specjalny apel uczestników marszu wzywający do podtrzymywania pamięci o przeszłości. Piątkowe wydarzenie zakończyło się zawiązaniem harcerskiego kręgu i wzajemnym przekazaniem sobie przez współtworzące go osoby, uściskiem dłoni, „iskierki przyjaźni i wolności”.

  Organizatorzy serdecznie dziękują inspektorowi Mateuszowi Smyce z UM w Jaśle za pomoc organizacyjną, pracownikom JDK za nagłośnienie, służbom Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei za zabezpieczenie przejścia, lokalnym mediom za oprawę medialną, a wszystkim uczestnikom za udział i za współtworzenie wspaniałej patriotycznej atmosfery spotkania.

Komentarze wyłączone.