Wspomnienie o Niezwykłym Człowieku

31 sierpnia 2021 r. zmarł Henryk Zych. Ten szanowany, ceniony, wyjątkowo zasłużony dla środowiska jasielskiego Człowiek wielu talentów urodził się 9 lipca 1930 r. w Krośnie. W 1935 r. już na zawsze związał się z Jasłem, zamieszkał tu wraz z rodziną. We wrześniu 1944 r. doświadczył wysiedlenia, które spędził w Jareniówce, skąd oglądał tragedię niszczenia ukochanego miasta. Po wojnie udzielał się w jasielskiej Komendzie Hufca ZHP i pracował w Powiatowym Domu Kultury.

Jako instruktor był aktywnym animatorem ruchu amatorskiego. Reżyserował, pisał, publikował swoje artykuły i wiersze w prasie. Prowadził oddział jasielski „Dziennika Polskiego”. Współpracował też z „Nowinami Rzeszowskimi”. Był sekretarzem redakcji „Rocznika Jasielskiego”, współpracownikiem redakcji i redaktorem naczelnym „Obiektywu Jasielskiego” a przez dekadę redaktorem naczelnym czasopisma „Region Jasielski”.

Henryk Zych (fot. T. Kasprzyk)

Należał do członków założycieli Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, którego do ostatnich chwil życia był aktywnym członkiem. Był też jego bardzo kreatywnym prezesem. Z jego inspiracji podjęto szereg inicjatyw programowych takich jak: „Stawiamy na młodość” i „Integracja społeczności lokalnej”, zorganizowanie kół młodych regionalistów w szkołach i towarzystw regionalnych we wszystkich gminach regionu jasielskiego oraz skupienie ich w Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury, którą założył.

Był redaktorem „Biuletynu Informacyjnego” SMJiRJ, serii wydawniczej „Jasło – moja mała ojczyzna” i „A-B-C Regionu Jasielskiego”, albumu „Jasło-zburzone nienawiścią-wydźwignięte pracą”, „Edukacja regionalna”  oraz innych publikacji regionalnych. Jest współautorem wielu książek o tematyce jasielskiej, m.in.: „Jasielskie ulice”, „Odbudowa i rozbudowa Jasła po II wojnie światowej”. Wydał też tomiki swoich wierszy – „Jasielskie reminiscencje minionego wieku” i „Wiersze z lamusa” oraz wspomnienia – „Mój czas w Jaśle miniony”. Jego artykuły i wiersze pojawiały się w prasie lokalnej, m.in. na łamach „Obiektywu Jasielskiego” i „Faktów Jasielskich”.

Udzielał się też na innych polach, m.in. był prezesem Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jaśle, pełnił różne funkcje w Stronnictwie Demokratycznym, był członkiem Miejskiej Rady Narodowej, prezesem Zarządu Spółdzielni Pracy „Żwir”, prezesem Spółdzielni Rzemiosł Różnych w Jaśle, przewodniczącym Komitetu Osiedlowego Jasło-Śródmieście, członkiem Rady Seniorów Miasta Jasła. Za swoją działalność był honorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. otrzymał Nagrodę Miasta Jasła w dziedzinie kultury.

Był Osobą o niespożytej energii, pogodną, o dużym poczuciu humoru,  angażującą się z oddaniem w swoją pracę i działalność społeczną. Wyróżniały go: niebywała pasja w tym co robi, pracowitość, odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność. Był dumny, że jest jaślaninem i może służyć temu miastu oraz jego mieszkańcom. Odszedł, pozostawiając po sobie wiele śladów, które przetrwają oraz pamięć, która nie umiera.

Panie Henryku, Drogi Prezesie, Kolego, Przyjacielu – Twoje odejście jest wielką i niepowetowaną stratą dla środowiska jasielskiego. W naszej pamięci i wspomnieniach pozostanie Pan na zawsze jako Człowiek mądry, kulturalny, otwarty na innych i niesłychanie twórczy.

Z głębokim żalem żegnamy prawdziwego humanistę i przyjaciela ludzi. Panie Henryku, w imieniu regionalistów jasielskich za wszystko dziękuję. Był Pan i pozostanie na zawsze dla nas autorytetem i prawdziwym Mistrzem. 

Za Twój cały dorobek życiowy, działalność, twórczość, służbę swojej Małej Ojczyźnie chylimy przed Tobą nisko czoła. Niech dobry Bóg zaopiekuje się Tobą. Żegnaj Wspaniały Człowieku! Spoczywaj w pokoju!

Łącząc się w bólu z najbliższą Rodziną Zmarłego zapewniamy, że w naszych sercach pozostanie On na zawsze.  Składamy szczere kondolencje oraz wyrazy serdecznego współczucia.  

                                                                                                             W imieniu Zarządu SMJiRJ – prezes Wiesław Hap

Komentarze wyłączone.