Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają do udziału w kolejnym, już XXVII, Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”.

W tym roku odbędzie się on pod hasłem: „Tętno miasta”. Głównym celem tegorocznej edycji jest ukazanie życia codziennego miasta i jego mieszkańców. Trzymając się zasady „patrz oczyma, fotografuj sercem” liczymy, że startujący w konkursie uchwycą mieszkańców Jasła w różnych formach ich aktywności. Współczesny, prawdziwy obraz Jasła to nie tylko ulice czy budynki ale także ludzie, to jak żyją, jak są ubrani, co robią, jak się zachowują. Chcemy aby uczestnicy pokazali jaślan, swoich przyjaciół, sąsiadów, mieszkańców na tle ich miasta, na ich ulicach i placach, parkach, skwerach, zakładach pracy czy wnętrzach charakterystycznych budynków. Każde miasto ma swój własny puls, specyficzne tętno, które uspokaja się nocą, by od rana bić coraz mocniej. To żywy organizm który się zmienia. Liczymy, że obserwacja tych zmian zaowocuje bardzo ciekawymi fotografiami, prawdziwymi dziełami sztuki.

Obok jedna z nagrodzonych prac z poprzednich konkursów autorstwa Marcela Łąckiego.

Mile widziane są prace wszystkich młodych i starszych pasjonatów fotografii z Jasła i regionu. Zachęcamy do twórczej pracy oraz do wykreowania własnych, autorskich, ciekawych i oryginalnych wizji. Zapraszamy wszystkich fotografujących do uczestnictwa w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również  forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i spojrzenie na temat.

Szczegóły dotyczące XXVII Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” – znajdują się w jego regulaminie.

SMJiRJ i MDK w Jaśle

REGULAMIN XXVII KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO  „JASŁO  –  MOJE MIASTO”

ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

UCZESTNICY:

-KAT. I –    DZIECI I MŁODZIEŻ WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, – KAT. II –    OSOBY DOROSŁE

TEMATYKA OBECNEJ  EDYCJI TO:  „TĘTNO MIASTA”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 5 PRAC

OBOWIĄZUJE UJEDNOLICONY FORMAT PRAC  – 18 x 24 CM

NA ODWROCIE KAŻDEJ PRACY NALEŻY PODAĆ:

IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ (UCZNIOWIE),

ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES E – MAIL

Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji)

Przystępując do konkursu autor zdjęć oświadcza na piśmie, że posiada wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach lub zgoda taka nie jest wymagana.

 # # #   #   # # #

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 17. 12. 2021 ROKU

O TERMINIE ROZDANIA ATRAKCYJNYCH NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI

# # #   #   # # #

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ LUB SKŁADAĆ:    MŁODZIEŻOWY DOM  KULTURY, UL. JANA PAWŁA II 8A,     38 – 200 JASŁO,       TEL.: 13/446 59 25

Każdy Uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ.

Miejscowość, data           Podpis Uczestnika          Podpis Rodzica (u osób niepełnoletnich)

Komentarze wyłączone.