Walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ

W sobotę 4 września 2021 r. w sali konferencyjnej Jasielskiego Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia za rok 2020. Gościem honorowym zebrania był Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, który pogratulował zarządowi na czele z prezesem dotychczasowych osiągnięć oraz życzył kolejnych.

Zebranie otworzył prezes Stowarzyszenia Wiesław Hap, który powitał zebranych, wśród których był jeden z nestorów SMJiRJ Tadeusz Czachowski. Następnie uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć  zmarłego w ostatnich dniach Henryka Zycha, jednego                  z założycieli SMJiRJ oraz byłego prezesa Stowarzyszenia.

W dalszej części zebrania wybrano jego przewodniczącego, którym został Józef Laskowski. Na sekretarzy powołano Ewę Pietraszek i Małgorzatę Więch-Kettele, a na członków komisji uchwał i wniosków Andrzeja Gawlewicza,   Jacka Nawrockiego i  Bartłomieja Wilka.

Później prezes SMJiRJ Wiesław Hap przedstawił zebranym sprawozdanie zarządu za 2020 r., a sprawozdanie finansowe za ten okres odczytał uczestnikom zebrania skarbnik Stowarzyszenia Robert Michałowski. Z kolei członek-sekretarz komisji rewizyjnej Teresa Furmanek-Wnęk zapoznała obecnych na sali ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej, a członek sądu koleżeńskiego Ewa Pietraszek ze sprawozdaniem tego organu statutowego.

Następnie plan pracy Stowarzyszenia na 2021 r. przybliżył wszystkim zebranym  Andrzej Gawlewicz – wiceprezes zarządu, a plan finansowy na bieżący rok przedstawił skarbnik Stowarzyszenia Robert Michałowski.

W dalszej części obrad drugi zastępca prezesa Stowarzyszenia Bartłomiej Wilk przedstawił propozycję zmiany Statutu SMJiRJ.  Wyjaśnił i uzasadnił konieczność dostosowania go do obecnych przepisów prawnych. Podczas głosowania zebrani przyjęli nowy statut.

W trakcie dyskusji uczestnicy zebrania poruszyli kilka kwestii związanych m.in. z  poszanowaniem praw autorskich zdjęć i filmów dotyczących dziejów Jasła, pomnikami i miejscami pamięci, stanem lecznictwa i sportu w Jaśle, miejscem przechowywania przez Zakon Franciszkanów odzyskanych zbiorów, które zostały wywiezione z klasztoru przez Niemców podczas II wojny światowej, stworzeniem w Jaśle miejsca upamiętniającego dawnych jaślan z krótkimi biogramami na ich temat.

Na zakończenie dyskusji prezes stowarzyszenia i przewodniczący zebrania zaprosili jego uczestników do włączenia się w pracę Stowarzyszenia na rzecz Jasła i regionu oraz podziękowali za udział w obradach.

/Zarząd SMJIRJ/

Fot. Jacek Nawrocki

 

Komentarze wyłączone.