Najnowsze wydawnictwa SMJiRJ

Tuż przed końcem 2021 roku, w połowie grudnia, pojawiły się dwa nowe wydawnictwa. Pierwszym  z nich jest kolejna książka autorstwa Wiesława Hapa pod tytułem „Legendy powiatu jasielskiego”, drugim – wydawany cyklicznie i corocznie „Kalendarz Jasielski” – na 2022 r. To kolejne publikacje, których wydawcą jest nasze Stowarzyszenie Miłośników Jasłai Regionu Jasielskiego.

Książka „Legendy powiatu jasielskiego” dotyka dziedzictwa kulturowego powiatu jasielskiego – Jasielszczyzny i Beskidu Niskiego. Stanowi zbiór legend, klechd i podań ludowych opracowanych przez Wiesława Hapa. W tej książce zostało opisanych ponad trzydzieści legend związanych z naszym regionem, z obszarem powiatu jasielskiego. Pochodzą z różnych jego zakątków. Dotyczą obszaru szeroko pojętej Jasielszczyzny i Beskidu Niskiego, ziem znajdujących się obecnie lub w przeszłości w powiecie jasielskim. Legendy pochodzą z Brzezówki, Bieździedzy, Brzysk, Folusza, Niegłowic, Brzyść, Bajdów, Potakówki, Harklowej, Mrukowej, Trzcinicy, Kołaczyc, Nowego Żmigrodu, Święcan, Załęża, Roztok, Tarnowca, Mytarza, Lisowa, Pielgrzymki, Warzyc, Krajowic, Świerzowej,  Wróblowej, Rostajnego, Skalnika, Wrocanki, Sieklówki Górnej, Kunowej, Samoklęsk, Jasła, Czermnej, Smarżowej, Żurowej oraz terenów Liwocza, Łysej Góry i Beskidu Niskiego.

We wstępie publikacji jej autor Wiesław Hap pisze „W przedstawionych opowieściach możemy dostrzec obraz ludzi i wydarzeń, fantastycznych – ale i historycznych.  Czytelnik odnajdzie tu różne wątki i motywy. Fakty historyczne mieszają się z elementami baśniowymi, fantastycznymi i magicznymi. Pojawią się tajemnice, czary, zaklęcia, cuda, bóstwa, demony, duchy, diabły, utopce, bohaterskie i haniebne czyny, żądza władzy i otaczania się bogactwem, niesamowite przygody oraz ich niespodziewane skutki. Niektóre z legend wyjaśniają powstanie miejscowych nazw. Niemal każda opowieść ukazuje to, co jest w naszym życiui postępowaniu dobre, a co złe, z każdej z nich możemy wyciągnąć jakiś morał. Najczęściej zło zostaje ukarane, a dobro nagrodzone i zwycięża. A był to i jest zawsze ważny element wychowawczy, dydaktyczny i moralizatorski, istotny zwłaszcza dla młodych umysłów, bo wskazuje wartości, które należy naśladować. Nauka płynąca z legend przetrwała stulecia i nadal jest aktualna, żywa. W każdej z legend znajduje się jakieś ziarnko prawdy, a poznawanie historii opisywanych postaci i zdarzeń może być dla Czytelnika przygodąi podróżą po dawnych czasach. Jest to książka zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych oraz seniorów na wypełnienie wolnego czasu, jest zachętą do czytelniczych wieczorów. Dla dzieci może ona stanowić wstęp do nauki historii, dla ludzi starszych przypomnieniem opowieści poznanych w młodym wieku. Chciałbym bardzo aby książka ta wprowadziła Czytelników w tajemniczy, piękny i niezwykły świat lokalnych legend, opowieści, podań i baśni ludowych oraz działała na wyobraźnię Czytelnika, zwłaszcza tego młodego”.

Autorem tekstu i rysunków „Legend powiatu jasielskiego” jest Wiesław Hap, korektę wykonały Katarzyna Barzyk i Magdalena Białek, autorem projektu okładki – Sylwester Łaskawski, opracował graficzno-technicznie i dokonał składu komputerowego Michał Hap. Publikacja liczy 136 stron i posiada barwną i twardą okładkę.

Drugim wydawnictwem jakie ostatnio przygotowało Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest kolejna edycja corocznego „Kalendarza Jasielskiego” – tym razem na 2022 rok. Najważniejszym składnikiem tej publikacji jest naturalnie część kalendarzowa. Można w niej jednak znaleźć tak jak w ubiegłych latach wiele innych cennych informacji. Bardzo praktyczna i przydatna jest jasielska książka telefoniczna, która zawiera m.in. adresyi numery telefonów urzędów (m.in. Miasta Jasła, Powiatu Jasielskiego, Gminy Jasło), lokalnych instytucji, przedszkoli, szkół, przychodni, aptek, oddziałów szpitalnych, opieki społecznej, parafii, zakładów pogrzebowych, jasielskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, hoteli, placówek usługowych, komunikacji, banków, placówek kultury, sportu i turystyki, mediów.

„Kalendarz Jasielski 2022” na swoich kartach ukazuje kalendarze skrócone na kolejne lata, najważniejsze informacje  o istotnych wydarzeniach w Jaśle od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r., ciekawostki o rocznicach w 2022 r. związanych z ludźmi zasłużonymi dla Jasłai z wydarzeniami z przeszłości miasta, o dziejach i współczesności obchodzącej swoje czterdziestolecie działalności jasielskiej Firmy Dagmara – cenionego w Polsce i na arenie międzynarodowej producenta ozdób choinkowych oraz galerię interesujących fotografii z Konkursów Fotograficznych „Jasło – Moje Miasto” , który od wielu lat organizowany jest corocznie przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz jasielski Młodzieżowy Dom Kultury.

Najnowsze wydanie „Kalendarza Jasielskiego 2022” to dzieło zespołu redakcyjnegow składzie: Małgorzata Więch-Kettele (red. naczelny), Bartłomiej Wilk, który również opracował go graficznie i technicznie oraz Katarzyna Barzyk (korekta) wspieranego przez autorów opracowań: Wiesława Hapa, Zdzisława Świstaka i Jacka Nawrockiego. Archiwalne fotografie na okładce kalendarza pochodzą ze zbiorów Jerzego Rucińskiego.

   Kalendarz wydano przy wydatnym wsparciu jasielskich firm, których oferta również w nim się znajduje. Są to: Zakład Usługowy „Alima” Alicja Maciocha w Jaśle, Dagmara sp. z o.o. w Jaśle, Huta Szkła w Jaśle S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, Sieć Sklepów MPM, Herbstreith&Fox, FHU Okienko – Sławomir Gryga, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, „Społem” Jasło sp. z o.o., Zakład Produkcji Opakowań „Tarnopak” sp. z o.o., Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, OGL Service Polska, Profil-Bud. Wszystkim tym firmom Zarząd SMJiRJ składa serdeczne podziękowanie.

Dochód ze sprzedaży tych jak i wszystkich wcześniejszych  wydawnictw Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w całości przeznacza na działalność statutową, w tym głównie wydawniczą związaną z przypominaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego Jasła oraz regionu.

Nakład „Kalendarza Jasielskiego 2022” już został wyczerpany, „Legendy powiatu jasielskiego” można jeszcze nabyć w biurze SMJiRJ przy ul. Śniadeckich 15 (kontakt tel.: 505 661 224) oraz w jasielskiej „Księgarni u Jacka”.

/ZS/

Komentarze wyłączone.