XXX edycja „Turnieju Wiedzy o Jaśle”

Odbyła się XXX edycja „Turnieju Wiedzy o Jaśle”

 W tym roku Turniej Wiedzy o Jaśle miał charakter konkursu pod tytułem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”.

 Wyniki Konkursu w ramach  XXX edycji Turnieju Wiedzy o Jaśle

pod hasłem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”

 pod patronatem  Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego i Prezesa Zarządu  Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego  oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Praca plastyczna

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:

 1. Michał Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – II miejsce
 2. Bianka Smagacka – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – I miejsce
 3. Wiktoria Trznadel – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle – III miejsce

KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych:

 1. Julia Trzeciak – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 2. Anna Pilut – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie
 3. Maja Szarek – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 4. Natalia Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie
 5. Maja Witusik – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – III miejsce
 6. Wiktoria Wielgosz – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – I miejsce
 7. Julia Knapik – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle – wyróżnienie
 8. Aleksandra Kuznecka – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle – wyróżnienie
 9. Katarzyna Lisowska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – wyróżnienie
 10. Laura Jossa – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – II miejsce
 11. Małgorzata Janik – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 12. Zuzanna Wiśniowska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – wyróżnienie Prezesa SMJiRJ
 13. Oliwia Głowa – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle – wyróżnienie

 KATEGORIA – Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych:

 1. Martyna Szudy – Technikum nr 4 w Jaśle w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle – II miejsce
 2. Salomea Prokesz – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – III miejsce
 3. Patrycja Przybyłowska – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – wyróżnienie
 4. Agata Jędryczka – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – wyróżnienie
 5. Marcelina Buczakowska – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle – wyróżnienie
 6. Aleksandra Winiarska – IV LO w Jaśle w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle – wyróżnienie
 7. Jakub Mastej – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – I miejsce

Prace plastyczne oceniała komisja w składzie:   Anna Brożyna, Andrzej Gawlewicz, Bogdan Samborski, Jan Kukułka.

 

Praca opisowa historyczno-literacka  z wykorzystaniem fotografii archiwalnych

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych: 

 1. Amelia Kosiba – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 2. Iga Romanek – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle – wyróżnienie II stopnia
 3. Anna Filar – Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle – laureat

KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych:

 1. Anika Koba – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – laureat 
 2. Oliwia Sułyk – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie I stopnia

Prace opisowe historyczno-literackie  z wykorzystaniem fotografii archiwalnych oceniała komisja w składzie: Jacek Bracik, Józef Laskowski, Robert Nowiński, Ryszard Turek, Bartłomiej Wilk.

Prezentacja multimedialna

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:

 1. Kacper Żyra – Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle – laureat

KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych:

 1. Zuzanna Skałba – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie III stopnia
 2. Antoni Moskal – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 3. Julia Machlarz Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie II stopnia
 4. Natalia Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie III stopnia
 5. Julia Tarnowska – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle – wyróżnienie II stopnia
 6. Norbert Kurdybacha – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle – laureat
 7. Norbert Czerwonka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle- wyróżnienia III stopnia
 8. Karol Zając – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle – laureat
 9. Krystian Książkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle – wyróżnienie III stopnia
 10. Marcin Socha – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle – wyróżnienie III stopnia

KATEGORIA – Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych:

 1. Artur Czech – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – wyróżnienie I stopnia
 2. Aleksandra Zięba – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – wyróżnienie II stopnia
 3. Oliwia Pieknik – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – wyróżnienie II stopnia
 4. Bartosz Wszołek – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – laureat
 5. Kamil Budziak – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle – wyróżnienie III stopnia

Prezentacje multimedialne oceniała komisja w składzie: Jacek Bracik, Józef Laskowski, Robert Nowiński, Ryszard Turek, Bartłomiej Wilk.

W tym roku – ze względu na epidemię koronawirusa Turniej Wiedzy o Jaśle odbył się w nieco innej formie, podobnie jak w ubiegłym roku. Miał charakter konkursu pod tytułem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”. Miał na celu poznanie dziejów Jasła i powiatu oraz wywodzących się z niego ludzi, którzy odegrali w historii miasta, powiatu, regionu lub kraju istotną rolę w jakiejś dziedzinie, m.in. w nauce, kulturze, sporcie, etc. Uczniowie uczestniczyli w trzech kategorii: – praca plastyczna, praca historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych oraz praca multimedialna i zaprezentowali w nich zdobytą wiedzę i swoje umiejętności w  kategoriach wiekowych dla uczniów: z klas IV-VI szkół podstawowych, z klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych.

W każdej z nich prace oceniało profesjonalne jury składające się z regionalistów, historyków, plastyków i architekta-projektanta miejsc pamięci. Wszyscy laureaci i wyróżnieni (44 uczniów) otrzymali przygotowane przez MDK w Jaśle okolicznościowe dyplomy oraz nagrody zapewnione przez Miasto Jasło, Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle i Stowarzyszenie oraz otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Ze względu na pandemię koronawirusa nie dane było zorganizować wspólnego spotkania i dokonać uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród i dyplomów uczniom – autorom najlepszych prac w MDK w Jaśle. W tej sytuacji przedstawiciele Stowarzyszenia spakowali do pojedynczych dużych kopert – indywidualnie – każdemu z 44 laureatów i wyróżnionych – imienny dyplom przygotowany przez MDK w Jaśle oraz nagrody. Wśród nagród znalazły się m.in. albumy „Ruiny Jasła 1944-1945” i „Jasło dawne, zniszczone, odbudowane, współczesne” oraz książki „Jasielska droga do niepodległej Polski” i „Sławni i zapomniani jaślanie w ciekawostkach i anegdotach”. Oprócz w/w wydawnictw laureaci i wyróżnieni otrzymali dodatkowo 44 książki zakupione przez SMJiRJ ze środków przekazanych na ten cel przez Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle a także otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Jaśle kubki, długopisy, odblaski, gumki do mazania, temperówki, kredki (wszystkie gadżety z herbem powiatu) i mapy „Powiat Jasielski”. Nagrody i dyplomy zostały rozwiezione przez przedstawicieli Stowarzyszenia samochodem do siedzib jedenastu szkół laureatów i wyróżnionych do przekazania uczniom. Każdy uczeń otrzymał pakiet z dyplomem  i nagrodami. Odbiór tych dyplomów i nagród potwierdzili przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych, których uczniami są nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu.

                                                                                                                      /Zarząd SMJiRJ/

Komentarze wyłączone.