Wyniki Konkursu w ramach XXXI edycji Turnieju Wiedzy o Jaśle

 

 Wyniki Konkursu w ramach XXXI edycji Turnieju Wiedzy o Jaśle

pod hasłem „Ignacy Łukasiewicz – życie, praca, związki z Jasłem  i Podkarpaciem”

pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego

i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Praca plastyczna

 KATEGORIA – Uczniowie z klas I-III szkół podstawowych:

Laureat – Kajetan Dybaś – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia:

– Mikołaj Maczuga – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Karolina Madejczyk – Szkoła Podstawowa nr 11  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia:

– Aleksandra Budziak – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Maja Czyżowicz – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Milena Misiołek – Szkoła Podstawowa nr 11  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jaśle

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureat:

– Franciszek Kurowski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

– Maja Kilarska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

– Blanka Smagacka – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia:

– Zuzanna Bracik – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle

– Malwina Kopcza – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

– Michał Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia:

– Wiktoria Śmietana – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle

– Faustyna Róg – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle

– Amelia Michalska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

– Kornelia Brej – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Gabriela Dedo – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych:

Laureat:

– Laura Iossa – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

– Oliwia Misiołek – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia:

– Zuzanna Wiśniowska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

– Aleksandra Zossel – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

– Alexandra Klich – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

– Zuzanna Michalska – Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle

– Zuzanna Kasowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia:

– Wiktoria Dusza – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Maria Macieik – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle

– Katarzyna Schabińska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

KATEGORIA – Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych:

Laureat – Aleksandra Winiarska – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia:

– Elwira Potocka – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle

– Patrycja Zoła – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

– Paulina Piątek – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

– Agnieszka Tuchowska – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle

Prace w kategorii plastycznej oceniała komisja w składzie:  Anna Brożyna, Barbara Żegleń, Andrzej Gawlewicz, Bogdan Samborski, Jan Kukułka.

 

Praca opisowa historyczno – literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureat – Anna Filar – Szkoła Podstawowa nr 11  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego        w Jaśle

KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych:

Laureat – Natalia Mączka – Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jaśle 

Wyróżnienie I stopnia:

– Emilia Leśniak – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle

– Natalia Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– Liliana Kopera – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle

 KATEGORIA – Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych:

Wyróżnienie I stopnia  – Eryk Borkowski – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia – Przemysław Niemczyński – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Prace w kategorii prac opisowych historyczno – literackich  z wykorzystaniem fotografii archiwalnych oceniała komisja w składzie: Jacek Bracik, Józef Laskowski, Robert Nowiński, Ryszard Turek, Bartłomiej Wilk, Patryk Łukasik.

 

Prezentacja multimedialna

KATEGORIA – Uczniowie z klas I-III szkół podstawowych:

Wyróżnienie I stopnia – Oliwier Dranka – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

KATEGORIA – Uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureat – Zofia Żyra – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia – Jakub Balwierz – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle  

Wyróżnienie II stopnia – Amelia Witalec – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 KATEGORIA – Uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych: 

Laureat – Antoni Moskal – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia:

– Elżbieta Michowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

– Oliwia Ciuła – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

– Julia Wojdyła – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia:

– Gloria ChmielSzkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Marii Konopnickiej w Jaśle

– Ida Lenar – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle

– Franciszek Papciak – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

KATEGORIA – Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych: 

Laureat – Artur Czech – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia – Kamil Budziak – Zespół Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia:

Łukasz SikoraZespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

– Patryk Kamiński – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Prace w kategorii prezentacji multimedialnych oceniała komisja w składzie: Jacek Bracik, Józef Laskowski, Robert Nowiński, Ryszard Turek, Bartłomiej Wilk, Patryk Łukasik.

Przedstawiciele organizatorów ze SMJiRJ przekażą nagrody oraz dyplomy do szkół laureatów i wyróżnionych w połowie czerwca bieżącego roku.

 

Komentarze wyłączone.