Walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia

Przed nami walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia

Szanowni Państwo, Członkowie SMJiRJ, przypominamy o walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które odbędzie się 23 lipca 2022 r. /sobota/ o godz. 8.45 (II termin 9.00) w sali multimedialnej Jasielskiego Domu Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie WZS, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał WZS i Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia i Sprawozdanie Finansowe
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 6. Plan działania i projekt budżetu na 2022 rok
 7. Dyskusja nad pkt 4, 5, 6.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. Przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz absolutorium
 10. zatwierdzenia planu i budżetu na 2022 rok
 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał WZS
 12. Sprawy różne

                                                           Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

                                                             Zarząd SMJiRJ

 

Komentarze wyłączone.