Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają do udziału w kolejnym Konkursie Fotograficznym „Jasło – Moje Miasto”. Tegoroczna XXVIII edycja nosi tytuł: 

„Piękno jasielskich detali”

Celem organizatorów konkursu jest pobudzenie wrażliwości jaślan, zwłaszcza młodych ludzi, na piękno swojego miasta oraz zachęcenie do myślenia o estetyce przestrzeni, w której żyjemy, a tym samym uaktywnienia wśród nich lokalnego patriotyzmu.

Tematem obecnej, XXVIII edycji konkursu jest „Piękno jasielskich detali”. Często przechodzimy obok różnych budynków czy obiektów miejskich nie zauważając, że posiadają one ciekawe fragmenty i detale, które same w sobie są bardzo atrakcyjne ze względów zarówno estetycznych jak i kulturowych. Kto rozejrzy się bardziej wnikliwie może dostrzeże to czego inni na co dzień nie dostrzegają – piękno naszego miasta ukryte w detalach. Chcielibyśmy aby uczestnicy konkursu pomyszkowali trochę po naszym mieście i pokazali mieszkańcom, że Jasło posiada, pomimo tak dramatycznego zniszczenia w czasie II wojny światowej, jeszcze wiele pięknych detali historycznych świadczących o jego poziomie kulturowym. Nie należy jednakże zapominać o dorobku współczesnego Jasła. Na pewno znajdą się detale architektury tej dużej i małej, które potrafią cieszyć nasze oczy i stanowić dużą wartość estetyczną w przestrzeni współczesnego Jasła. Zwróćmy na nie naszą uwagę, zapiszmy je w kadrze swojego aparatu fotograficznego, udokumentujmy w postaci fotografii   i ocalmy od zapomnienia.

Organizatorom zależy na tym, aby uczestnicy ukazali te różne detale w sposób ciekawy i oryginalny. Mile widziane są prace wszystkich młodych i starszych pasjonatów fotografii     z Jasła i  regionu. Zachęcamy do twórczej pracy i do wykreowania własnych, autorskich wizji ich ukazania. Zapraszamy wszystkich fotografujących do udziału w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również  forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i  spojrzenie na temat. Komisja oceniająca prace z pewnością doceni świeżość spojrzenia, odkrywczość i warsztat fotografującego.     

Szczegóły dotyczące XXVIII Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła – znajdują się w jego regulaminie dostępnym na stronach: jasloiregion.pl   oraz mdkjaslo.pl.

SMJiRJ i MDK w Jaśle

REGULAMIN XXVIII KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO  „JASŁO  –  MOJE MIASTO” POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA JASŁA

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W JAŚLE

UCZESTNICY:

-KAT. I –    DZIECI I MŁODZIEŻ WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

                                    – KAT. II –    OSOBY DOROSŁE

TEMATYKA OBECNEJ  EDYCJI TO:

 „PIĘKNO JASIELSKICH DETALI”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 5 PRAC

OBOWIĄZUJE UJEDNOLICONY FORMAT PRAC  – 18 x 24 CM

NA ODWROCIE KAŻDEJ PRACY NALEŻY PODAĆ:

IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, SZKOŁĘ (UCZNIOWIE),

ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES E – MAIL

Obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji)

 # # #   #   # # #

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 16. 12. 2022 ROKU

O TERMINIE ROZDANIA ATRAKCYJNYCH NAGRÓD LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI

# # #   #   # # #

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ LUB SKŁADAĆ:    MŁODZIEŻOWY DOM  KULTURY, UL. JANA PAWŁA II 8A,     38 – 200 JASŁO,       TEL.: 13/446 59 25

Każdy Uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ.

Miejscowość, data           Podpis Uczestnika          Podpis Rodzica (u osób niepełnoletnich)

Komentarze wyłączone.