Wspomnienie o Śp. księdzu prałacie Janie Gibale

 

W czwartek – 5 stycznia 2023 r. – miały miejsce uroczystości pogrzebowe zmarłego 3 stycznia Śp. księdza prałata Jana Gibały, wieloletniego proboszcza jasielskiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jego doczesne szczątki zostały złożone w grobie na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza.

Ks. Jan przyszedł  na świat 14 stycznia 1947 r. w Kąkolówce w gminie Błażowa. Jego rodzicami byli Franciszek Gibała i Julia Gibała z domu Kołodziej. Najpierw był uczniem szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie, gdzie w 1965 r. zdał maturę. W tym samym roku został przyjęty na Wydział Techniczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1967 r., po dwóch latach studiów połączonych z pracą nauczyciela w szkołach podstawowych w Mogielnicy i Białce, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył pracą dyplomową. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 r. z rąk ks. biskupa Bolesława Taborskiego.

W kolejnych latach pracował jako wikariusz w parafiach w Domaradzu koło Brzozowa, w Dynowie i w Rzeszowie. W tym czasie ukończył dwuletnie studia uzupełniające w Instytucie Pastoralnym w Rzeszowie przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W sierpniu 1984 r. otrzymał nominację na proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle – Górka Klasztorna. Był kapelanem jasielskich Sióstr Wizytek, uczył religii w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle, a jako Dekanalny Duszpasterz Rodzin organizował katechezy i konferencje dla narzeczonych.

W 1986 r. został mianowany przez ks. biskupa Ignacego Tokarczuka dyrektorem Arcybractwa Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi i Adoracji Nocnej w Rodzinie przy kościele Sióstr Wizytek w Jaśle oraz dyrektorem Arcybractwa Konającego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki Bożej Bolesnej w Centrali przy klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle.

Ksiądz proboszcz Jan Gibała wybudował na terenie swojej parafii nowy kościół parafialny, dzwonnicę i plebanię. Po przeszło trzech dekadach przewodzenia parafii, w 2017 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, jednak nadal służył parafianom i środowisku lokalnemu, w tym regionalistom i harcerzom.

Przez dziesięć kolejnych lat z ramienia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Jaśle współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Miastem Jasłem, Komendą Hufca ZHP w Jaśle i 139. Drużyną Harcerską „Lisy” w Jaśle Jasielski Marsz Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i ofiar akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. Corocznie początkiem sierpnia, wieczorem, w rocznicę tej akcji z 5 na 6 sierpnia 1943 r.,  po krótkim montażu słowno-muzycznym przed pomnikiem AK w Jaśle harcerze z zapalonymi pochodniami prowadzą chodnikami jasielskich ulic uczestników Marszu trasą „odskoku” żołnierzy AK wyprowadzających więźniów w kierunku Jasła-Żółkowa. Tam pod przewodnictwem ks. Jana Gibały, przez wszystkie te minione lata, przy rozpalonym ognisku była odmawiana wspólna modlitwa w intencji bohaterów „Pensjonatu”, uwolnionych więźniów i późniejszych ofiar akcji. Później miało miejsce odczytanie okolicznościowego apelu i śpiewanie pieśni żołnierskich i partyzanckich, a jednym z najbardziej angażujących się w ten śpiew był właśnie Śp. ksiądz Jan. To patriotyczne wydarzenie kończyło zawiązaniem harcerskiego kręgu i przekazaniem sobie uściskiem dłoni, „iskierki przyjaźni i wolności”, a na koniec wszystkim uczestnikom marszu ks. Jan udzielał błogosławieństwa i życzył bezpiecznego powrotu do domów.

Śp. ksiądz prałat Jan Gibała był kapłanem gorliwie służącym Bogu i bliźnim. Zapamiętamy go jako człowieka skromnego, życzliwego, aktywnego, pogodnego, wesołego, uśmiechniętego, bezpośredniego, otwartego na innych ludzi, łatwo nawiązującego kontakty. Jego życiowa mądrość opierała się na tradycyjnych wartościach. Chętnie służył radą, modlitwą i dobrym słowem.

Dziękujemy Ci Księże Janie za wieloletnią bardzo dobrą współpracę. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Odpoczywaj w pokoju wiecznym.

 

                                                       W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego  oraz organizatorów Jasielskiego Marszu Wolności

                                                                                              Wiesław Hap

 

Komentarze wyłączone.