Rowerowa majówka

„Wzejść może tylko ziarno zasiane” – te słowa najpełniej oddają ideę wzmacniania więzi ze swoją „małą ojczyzną”. Nasz region ma bogatą historię i nie brakuje mu atrakcji turystycznych. Współpraca SMJiRJ ze szkołami zaowocowała i po jesiennym spotkaniu w ramach „Biesiady regionalnej” przyszła pora na „Turystyczną majówkę”. Współorganizatorem przedsięwzięcia był jasielski oddział PTTK, a patronatem objęli nas burmistrzowie Jasła i Kołaczyc. Dzięki sponsorowi – MPM Jasło – mogliśmy zapewnić uczestnikom poczęstunek. Młodzież licealna realizowała trasę rowerową, a drużyny ze szkół podstawowych wersję pieszą. Cieszy nas  zainteresowanie młodzieży szkolnej taką formą aktywności. Wszystkim uczestnikom rajdu i wolontariuszom serdecznie dziękujemy za współpracę.

Sponsorowali nas: MPM, Urząd Miasta Kołaczyce Urząd Miasta Jasła. Współorganizatorem był PTTK Oddział Jasło. Przewodnikami grup rowerowych byli: Tadeusz Wójcik i Andrzej Nitka; trasę pieszą prowadził przewodnik bieszczadzki i beskidzki Tomasz Wrona; o historii Golesza opowiadała p.Joanna Pilszyk – archeolog Muzeum Regionalnego w Jaśle; tematy przyrodnicze omawiał leśniczy Damian Stodolak.

Teresa Furmanek – Wnęk

Lista drużyn wraz z opiekunami

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach Alicja Bochnia – Tomasik

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipnicy Dolnej Tomasz Kaszycki

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle Marta Wolska

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach Artur Kosiba

Zespół Szkół Miejskich nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle Aneta Kowalkowska

Zespół Szkół Miejskich nr 3 Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle Wiesław Hap

Zespół Szkól nr 4 w Jaśle Ekonomik Gabriela Kowalczyk

Zespół Szkól nr 4 w Jaśle Ekonomik Urszula Budziak

SP Kołaczyce Jerzy Woźniak

SP-4 Jasło Adam Wnęk

IMG_20240523_093338

Komentarze wyłączone.