RODO

                  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego informuje, że    w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuje informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego 38-200 Jasło ul. Kołłątaja 1, REGON: 000 808 989, NIP 685-168-96-02.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: poczta@jasloiregion.pl lub korespondencyjnie na adres SMJiRJ.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji ustawowych i statutowych zadań Stowarzyszenia, prowadzenia działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej.

4. Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o: a) zgodę osoby, której dane dotyczą,

b) umowę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

c) obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,

d) uzasadnionego interesu Stowarzyszenia lub osoby trzeciej.

5. Dane osobowe gromadzone w Stowarzyszeniu będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności SMJiRJ do czasu, w którym ustanie cel jej działalności i mogą być udostępniane osobom trzecim.

6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9. Szczegółowe informacje uzyska Pani/Pan w siedzibie Stowarzyszenia. Inspektorem Danych Osobowych jest Członek Zarządu Mariusz Skiba.