Konkurs plastyczny

Pod hasłem „Jasło moje miasto” odbyła się kolejna już edycja konkursu plastycznego zorganizowanego dla dzieci i rodziców „Maluję z mamą i tatą”. Cieszy się on dużą popularnością i zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci.

Celem konkursu było: rozwijanie i bogacenie wiedzy dzieci na temat miasta Jasła (ciekawe miejsca, zabytki, obiekty, piękno przyrody) poprzez działania plastyczne; kształtowanie uczuć patriotycznych (patriotyzm lokalny); aktywizowanie rodziny w działania przedszkola poprzez czynne uczestnictwo w konkursie, zintegrowane rodziny we wspólnych działaniach z dzieckiem.

Prace były wykonane różnorodną techniką i przedstawiały różne miejsca, obiekty i zabytki naszego miasta. Był pomnik św. Antoniego – patrona miasta, glorietka w parku, Urząd Miasta, kościół Fara i wiele innych ciekawych miejsc widzianych oczami rodzica i dziecka.

DPP_20

W dniu 27.02.2015 uczestnicy konkursu – dzieci wraz z rodzicami wzięli udział w uroczystym podsumowaniu, rozstrzygnięciu z udziałem Pani Dyrektor. Najpierw była część artystyczna z udziałem dzieci z grupy „Promyczki” (śpiew „Nasze polskie ABC” i recytacja wierszy „O Jaśle piosenka” i „Katechizm polskiego dziecka”) i mini koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Pani Renaty Osipowicz-Wyroby. Wszyscy uczestnicy i mali i duzi otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, oraz wzięli udział w sesji fotograficznej, którą zorganizowała Pani Anna Dziura (jedna z naszych mam). Część artystyczną, która uświetniła nasz konkurs obejrzeli także rodzice „Promyczków”, nie biorących udziału w działaniach plastycznych. Całość przedsięwzięcia koordynowały panie Małgorzata Baran i Beata Żygłowicz – organizatorki.

DPP_55